Taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeet

OKM010:00/2019 Projekt

Selvityksessä tulee muodostaa kokonaisnäkemys taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeista taiteen perusopetuksen saatavuuden turvaamiseksi sekä rahoitusjärjestelmän selkeyttämiseksi ja ajantasaistamiseksi. Tehtävään sisältyy ehdotusten tekeminen siitä, minkälaisilla lainsäädännöllisillä muutoksilla tai muilla uudistamis- ja jatkotoimenpiteillä rahoitusjärjestelmän toimivuutta ja joustavuutta voitaisiin parantaa.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM010:00/2019

Ärendenummer OKM/9/040/2019

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 31.1.2019 – 31.5.2019

Datum för tillsättande 31.1.2019

Mål och resultat

Selvityksessä tulee muodostaa kokonaisnäkemys taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeista taiteen perusopetuksen saatavuuden turvaamiseksi sekä rahoitusjärjestelmän selkeyttämiseksi ja ajantasaistamiseksi. Tehtävään sisältyy ehdotusten tekeminen siitä, minkälaisilla lainsäädännöllisillä muutoksilla tai muilla uudistamis- ja jatkotoimenpiteillä rahoitusjärjestelmän toimivuutta ja joustavuutta voitaisiin parantaa.

Utgångspunkter

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti selvityshenkilöksi professori Anniina Suomisen. Selvitys toteutetaan kaksivaiheisena siten, että selvityksen ensimmäinen osa tulee toimittaa opetus-ja kulttuuriministeriölle viimeistään 31.3.2019 ja lopullinen selvitys viimeistään 31.5.2019.

Ytterligare uppgifter