Taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeet

OKM010:00/2019 Kehittäminen

Selvityksessä tulee muodostaa kokonaisnäkemys taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeista taiteen perusopetuksen saatavuuden turvaamiseksi sekä rahoitusjärjestelmän selkeyttämiseksi ja ajantasaistamiseksi. Tehtävään sisältyy ehdotusten tekeminen siitä, minkälaisilla lainsäädännöllisillä muutoksilla tai muilla uudistamis- ja jatkotoimenpiteillä rahoitusjärjestelmän toimivuutta ja joustavuutta voitaisiin parantaa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM010:00/2019

Asianumerot OKM/9/040/2019

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 31.1.2019 – 31.5.2019

Asettamispäivä 31.1.2019

Tavoitteet ja tuotokset

Selvityksessä tulee muodostaa kokonaisnäkemys taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeista taiteen perusopetuksen saatavuuden turvaamiseksi sekä rahoitusjärjestelmän selkeyttämiseksi ja ajantasaistamiseksi. Tehtävään sisältyy ehdotusten tekeminen siitä, minkälaisilla lainsäädännöllisillä muutoksilla tai muilla uudistamis- ja jatkotoimenpiteillä rahoitusjärjestelmän toimivuutta ja joustavuutta voitaisiin parantaa.

Lähtökohdat

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti selvityshenkilöksi professori Anniina Suomisen. Selvitys toteutetaan kaksivaiheisena siten, että selvityksen ensimmäinen osa tulee toimittaa opetus-ja kulttuuriministeriölle viimeistään 31.3.2019 ja lopullinen selvitys viimeistään 31.5.2019.

Lisätietoja