Utredningen av studielånskompensation

OKM005:00/2022 Projekt

FPA:s registerundersökning ger svar på dessa frågor:

1. Vem använder studielånskompensation
2. Hur användningen av studielånet och lånebeloppen har utvecklats sedan lånekompensation infördes
3. Hur studietiden har utvecklats sedan lånekompensation infördes

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM005:00/2022

Ärendenummer VN/1749/2022

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.8.2021 – 31.12.2022

Datum för tillsättande

Sammandrag

FPA:s registerundersökning ger svar på dessa frågor:

1. Vem använder studielånskompensation
2. Hur användningen av studielånet och lånebeloppen har utvecklats sedan lånekompensation infördes
3. Hur studietiden har utvecklats sedan lånekompensation infördes

Utgångspunkter

Ministeriöllä on ollut tarve saada tietoa opintolainahyvityksen vaikuttavuudesta.

Mer om ämnet