Hoppa till innehåll

Nya undersökningsresultat om studielånskompensationen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.1.2022 13.56
Nyhet

Enligt en färsk FPA-utredning har användningen av studielånet och lånebeloppen ökat efter införandet av studielånskompensationen. Även antalet studerande som utexamineras inom tidsfristen för studielånskompensationen har ökat.

Under åren 2015–2021 har det betalats cirka 225,5 miljoner euro i studielånskompensation till sammanlagt 54 747 personer.   

Vid utredningen jämförde man antalet personer som lyft studielån och antalet personer som utexaminerats inom tidsfristen för studielånskompensationen före och efter införandet av studielånskompensationen. 

Studielånets användningsgrad har stigit med över procentenheter från 55 procent till 63 procent, och det genomsnittliga lånebeloppet (maximala) med över 15 procent från 12 160 euro till 14 023 euro.  

Antalet personer som utexaminerats inom den tidsfrist som krävs för studielånskompensation och vars längd beror på examinas omfattning har stigit med 7 procentenheter från 48 procent till 55 procent. Antalet personer som avlagt examen vid ett universitet har stigit med över 12 procentenheter.  

Antalet personer som utexaminerats inom den målsatta tid för examen som anges i högskolelagstiftningen har stigit med cirka 4 procentenheter från 34 procent till 38 procent. Antalet personer som avlagt examen vid ett universitet har stigit med 6 procentenheter.

I genomsnitt har studielånskompensationen uppgått till cirka 3 600 euro för de som avlagt en examen vid en yrkeshögskola, och 5 600 euro för de som avlagt en examen vid ett universitet.  Summorna visar att kompensationen oftast utnyttjas till fullt belopp. 

Över 60 procent av de som fått studielånskompensation bor i en kommun med en universitetsstad.  Cirka 38 procent bor i landskapet Nyland. Antalet personer som fick studielånskompensation var minst i Kajanaland, Mellersta Österbotten och på Åland.  

Undervisnings- och kulturministeriet beställde utredningen av FPAs forskningsenhet. Utredningen baserar sig på FPAs registeruppgifter. Ministeriet har aktivt samlat in information om hur studielånskompensationen fungerar, hur den behöver utvecklas och vad som behöver utredas ytterligare. På uppdrag av ministeriet har det också gjorts en förhandsutredning om Norges modell för regional studielånskompensation. Förhandsutredningen kommer att publiceras i januari. 

Bakgrund

Studielånskompensationen infördes år 2014. Studielånskompensationen gäller bara högskolestuderande som har inlett sina högskolestudier för första gången den 1 augusti 2014 eller senare. Kompensationen kan beviljas om man har avlagt sina högskolestudier inom den målsatta tiden och lyft studielån med statlig borgen för minst 2 500 euro. Tidsfristen fastställs enligt den examen som ska avläggas, och tiden kan förlängas till exempel på grund av värnplikt, sjukdom eller barnafödsel.   

Beloppet av studielånskompensationen är 40 procent av det studielånsbelopp som överskrider 2 500 euro. Maximibeloppet för studielånskompensationen beror på omfattningen på den examen som avläggs. Till exempel i en yrkeshögskoleexamen på 210 studiepoäng är maximibeloppet av studielånskompensationen 4 120 euro, och i en högre högskoleexamen på 300 studiepoäng 6 200 euro. 

Utredningen av studielånskompensationen (FPA/forskningsenheten) på finska

Ytterligare information:
Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 110
Tuomas Nurminen, forskare, FPA, tfn 050 441 1217, [email protected] 

Mer om detta ämne

Studielånskompensation (FPA)