Regeringens propositiontill riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård

OKM003:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Tehdään sitova mitoitus opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluihin ja tarkistetaan kuraattorin kelpoisuus

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM003:00/2021

Ärendenummer VN/477/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Tavoite Barnen och de unga mår bra

Metod Elev- och studerandevårdstjänsterna stärks på alla utbildningsstadier

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 19.4.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 40/2021
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 180/2021

En bindande dimensionering gällande skolvårdens psykolog- och kuratorstjänster genomförs. Kuratorns behörighet kontrolleras.

Ansvarig ministerUndervisningsminister Andersson

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Anne-Marie Brisson, HALLITUSNEUVOS
tel. +358 295 330 079
[email protected]

Mål och resultat

Opiskeluhuollon palveluiden tasa-arvoinen saatavuus

Sammandrag

Tehdään sitova mitoitus opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluihin ja tarkistetaan kuraattorin kelpoisuus

Utgångspunkter

Huolena opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden epätasa-arvoinen saatavuus ja resurssien puute

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.