Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

OKM003:00/2021 Säädösvalmistelu

Tehdään sitova mitoitus opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluihin ja tarkistetaan kuraattorin kelpoisuus

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM003:00/2021

Asianumerot VN/477/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Lapset ja nuoret voivat hyvin

Keino Vahvistetaan oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja kaikilla koulutusasteilla - osana oppivelvollisuuden laajentamista

Lainvalmistelu

HE laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 19.4.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 40/2021
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  7.10.2021
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 180/2021

Tehdään sitova mitoitus opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluihin ja tarkistetaan kuraattorin kelpoisuus.

VastuuministeriOpetusministeri Andersson

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Anne-Marie Brisson, HALLITUSNEUVOS
puh. +358 295 330 079
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Opiskeluhuollon palveluiden tasa-arvoinen saatavuus

Tiivistelmä

Tehdään sitova mitoitus opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluihin ja tarkistetaan kuraattorin kelpoisuus

Lähtökohdat

Huolena opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden epätasa-arvoinen saatavuus ja resurssien puute

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.