Hankkeet ja säädösvalmistelu

Hankkeet ja säädösvalmistelu -osuuteen kootaan tietoa opetus- ja kulttuuriministeriön lakihankkeista sekä muista merkittävistä hankkeista.

Valtioneuvoston hanketietoihin kohdistuvalla haulla voit hakea säädös- ym. hankkeiden lisäksi ministeriön asettamia työryhmiä, neuvottelukuntia, lautakuntia ja muita toimielimiä.

Peruskoulun tulevaisuustyö

Peruskoulun tulevaisuustyö

Visiotyössä arvioidaan peruskoulun kehittämistarpeita ja millaisia valmiuksia koulutuksen tulisi tarjota tulevaisuuteen.

Peruskoulun tulevaisuustyö

Suomi liikkeelle -ohjelma

Suomi liikkeelle -ohjelma

Ohjelmalla edistetään mahdollisuuksia liikkua ja liikkumista tukevia arjen valintoja.

Suomi liikkeelle -ohjelma

Uudistuva taiteen perusopetus

Uudistuva taiteen perusopetus

Työryhmä valmistelee taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön ja rahoituksen uudistamista. Lähtökohtana on parantaa taiteen perusopetuksen saavutettavuutta.

Taiteen perusopetuksen uudistus

Jatkuva oppiminen

Jatkuva oppiminen

Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä ja uudistamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Sillä vastataan mm. uudelleen- ja täydennyskoulutustarpeisiin.

Jatkuvan oppimisen edistäminen

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi

Foorumi kehittää varhaiskasvatuksen koulutusten ja kouluttajien keskinäistä yhteistyötä sekä henkilöstön osaamista.

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi

Lukiokoulutuksen kehittäminen

Lukiokoulutuksen kehittäminen

Ministeriö valmistelee mm. oppimisen tuen, lukiokoulutuksen rahoituksen, ylioppilastutkinnon ja lukiodiplomien uudistamista.

Lukiokoulutuksen kehittäminen

Opintotuen uudistus

Opintotuen uudistus

Uudistuksella turvataan opiskeluaikaista toimeentuloa, vahvistetaan opintotuen kannustimia sekä tuetaan opintojen läpäisyä tavoiteajassa.

Opintotuen kokonaisuudistus

Harrastamisen Suomen malli

Harrastamisen Suomen malli

Tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Harrastamisen Suomen malli

Kulttuuriperintö-strategia

Kulttuuriperintö-strategia

Kulttuuriperintöstrategia korostaa kulttuuriperinnön merkitystä yhteiskunnan eri osa-alueilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö on aloittanut strategian toimeenpanon suunnitelman laatimisen.

Kulttuuriperintöstrategia

T&K-rahoituksen suunnitelma

T&K-rahoituksen suunnitelma

OKM ja TEM valmistelevat suunnitelmaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen käytöstä ja muista TKI-politiikkaan liittyvistä näkökohdista.

T&K-rahoituksen monivuotinen suunnitelma

Kulttuuriselonteko

Kulttuuriselonteko

Taide- ja kulttuuripolitiikan pitkäjänteiseksi kehittämiseksi valtioneuvosto antaa eduskunnalle kulttuuripoliittisen selonteon.

Kulttuuriselonteon valmistelu

Kestävän kasvun ohjelma (OKM)

Kestävän kasvun ohjelma (OKM)

EU:n rahoittamalla ohjelmalla ja hankkeilla vauhditetaan mm. osaamista ja investointeja, luovien alojen uudistumista sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.

Kestävän kasvun ohjelma OKM:n toimialalla

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kokeilun kaksivuotisesta esiopetuksesta. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Suomen LUMA-strategia 2030

Suomen LUMA-strategia 2030

LUMA-strategialla halutaan varmistaa, että luonnontieteiden, matematiikan ja teknologioiden osaaminen edistää hyvinvointia sekä sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.

Suomen LUMA-strategia 2030