Hankkeet ja säädösvalmistelu

Hankkeet ja säädösvalmistelu -osuuteen kootaan tietoa opetus- ja kulttuuriministeriön lakihankkeista sekä muista merkittävistä hankkeista.

Valtioneuvoston hanketietoihin kohdistuvalla haulla voit hakea säädös- ym. hankkeiden lisäksi ministeriön asettamia työryhmiä, neuvottelukuntia, lautakuntia ja muita toimielimiä.

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuus laajennetaan jatkumaan 18 vuoteen.

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Jatkuva oppiminen

Jatkuva oppiminen

Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä ja uudistamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Sillä vastataan mm. uudelleen- ja täydennyskoulutustarpeisiin.

Jatkuvan oppimisen edistäminen

TKI-tiekartta

TKI-tiekartta

Tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden (TKI) strategisia kehittämiskokonaisuuksia ovat osaaminen, uusi kumppanuusmalli ja innovatiivinen julkinen sektori. TKI-tiekartta toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita ja sitä päivitetään vuosittain.

TKI-tiekartta

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kokeilun kaksivuotisesta esiopetuksesta. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Korkeakoulutuksen saavutettavuus­suunnitelmatyö

Korkeakoulutuksen saavutettavuus­suunnitelmatyö

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee hallitusohjelman mukaisen korkeakoulutuksen saavutettavuus­suunnitelman.

Korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmatyö

Kulttuuriperintöstrategia

Kulttuuriperintöstrategia

Suomelle valmistellaan sen ensimmäinen kulttuuriperintöstrategia. Strategia ulottuu vuoteen 2030.

Kulttuuriperintöstrategian valmistelu

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi

Foorumi kehittää varhaiskasvatuksen koulutusten ja kouluttajien keskinäistä yhteistyötä sekä henkilöstön osaamista.

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi

Koulutusselonteko

Koulutusselonteko

Koulutuspoliittisella selonteolla luodaan tilannekuva koulutuksen nykytilasta sekä tavoitetila tulevaisuuteen.

Koulutuspoliittinen selonteko

Oikeus osata -kehittämisohjelma

Oikeus osata -kehittämisohjelma

Oikeus osata -kehittämisohjelma varmistaa, että ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat saavat ammattiosaamisen ja hyvät perustaidot.

Oikeus osata -kehittämisohjelma

Harrastamisen Suomen malli

Harrastamisen Suomen malli

Tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Harrastamisen Suomen malli

Toimenpideohjelma kiusaamisen ehkäisemiseksi

Toimenpideohjelma kiusaamisen ehkäisemiseksi

Ohjelman tavoitteena on, että kenenkään ei tarvitse kokea kiusaamista, häirintää, väkivaltaa tai sosiaalista syrjintää koulussa tai oppilaitoksissa.

Toimenpideohjelma kiusaamisen ehkäisemiseksi

KOTAMO-hanke

KOTAMO-hanke

Hanke ehdottaa toimia, joilla voidaan vahvistaa opetus- ja tutkimushenkilöstön tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

KOTAMO-hanke

Kestävän kasvun ohjelma (OKM)

Kestävän kasvun ohjelma (OKM)

EU:n rahoittamalla ohjelmalla ja hankkeilla (RRF) vauhditetaan mm. osaamista ja investointeja, luovien alojen uudistumista sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.

Kestävän kasvun ohjelma OKM:n toimialalla

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi

Kehittämisfoorumi luo suunnitelman kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi vuosille 2024−2030.

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi

Oikeus oppia -kehittämisohjelma

Oikeus oppia -kehittämisohjelma

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelma.

Oikeus oppia -ohjelma

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valinnanmahdollisuuksia sekä koulutuksen järjestämistapaa, ohjausta ja rahoitusta kehitetään.

Laadukas toisen asteen koulutus

Lukiokoulutuksen laatu ja saavutettavuus

Lukiokoulutuksen laatu ja saavutettavuus

Lukion laatu- ja saavutettavuusohjelmalla luodaan pohjaa lukiokoulutuksen laadun systemaattiselle ja pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma

Sitouttava kouluyhteisötyö

Sitouttava kouluyhteisötyö

Perusopetuksen sitouttavan kouluyhteisötyön mallissa tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä poissaoloja ja luoda myönteistä toimintakulttuuria kouluissa.

Sitouttavan kouluyhteisötyön malli

Tekijänoikeuslain direktiivimuutokset

Tekijänoikeuslain direktiivimuutokset

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee tekijänoikeuslakiin muutokset, joilla.EU-direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla sisällytetään osaksi lainsäädäntöä.

Tekijänoikeuslain DSM-direktiivimuutokset

Suomen LUMA-strategia 2030

Suomen LUMA-strategia 2030

LUMA-strategialla halutaan varmistaa, että luonnontieteiden, matematiikan ja teknologioiden osaaminen edistää hyvinvointia sekä sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.

Suomen LUMA-strategia 2030