Hankkeet ja säädösvalmistelu

Hankkeet ja säädösvalmistelu -osuuteen kootaan tietoa opetus- ja kulttuuriministeriön lakihankkeista sekä muista merkittävistä hankkeista.

Valtioneuvoston hanketietoihin kohdistuvalla haulla voit hakea säädös- ym. hankkeiden lisäksi ministeriön asettamia työryhmiä, neuvottelukuntia, lautakuntia ja muita toimielimiä.

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuus laajennetaan jatkumaan 18 vuoteen.

Oppivelvollisuuden laajentaminen

TKI-tiekartta

TKI-tiekartta

Tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden (TKI) strategisia kehittämiskokonaisuuksia ovat osaaminen, uusi kumppanuusmalli ja innovatiivinen julkinen sektori. TKI-tiekartta toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita ja sitä päivitetään vuosittain.

TKI-tiekartta

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kokeilun kaksivuotisesta esiopetuksesta. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Korkeakoulutuksen saavutettavuus­suunnitelmatyö

Korkeakoulutuksen saavutettavuus­suunnitelmatyö

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee hallitusohjelman mukaisen korkeakoulutuksen saavutettavuus­suunnitelman.

Korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmatyö

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi

Kehittämisfoorumi luo suunnitelman kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi vuosille 2024−2030.

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi

Esittävän taiteen VOS-uudistus

Esittävän taiteen VOS-uudistus

Esittävän taiteen eli musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen ja performanssitaiteen valtionrahoitusta uudistetaan.

Esittävän taiteen VOS-uudistus>

Koulutusselonteko

Koulutusselonteko

Koulutuspoliittisella selonteolla luodaan tilannekuva koulutuksen nykytilasta sekä tavoitetila tulevaisuuteen.

Koulutuspoliittinen selonteko

Oikeus oppia -kehittämisohjelma

Oikeus oppia -kehittämisohjelma

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelma (2020–2022) sisältää lainsäädäntöön ja rahoitukseen tehtäviä uudistuksia sekä edistää yhdenvertaisuutta vahvistavia käytäntöjä ja toimintatapoja.

Oikeus oppia -kehittämisohjelma

Toimenpideohjelma kiusaamisen ehkäisemiseksi

Toimenpideohjelma kiusaamisen ehkäisemiseksi

Eri hallinnonalojen toimista koostuvan ohjelman tavoitteena on, että kenenkään ei tarvitse kokea kiusaamista, häirintää, väkivaltaa tai sosiaalista syrjintää koulussa tai oppilaitoksissa.

Toimenpideohjelma kiusaamisen ehkäisemiseksi

Harrastamisen Suomen malli

Harrastamisen Suomen malli

Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Harrastamisen Suomen malli

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi

Foorumi kehittää varhaiskasvatuksen koulutusten ja kouluttajien keskinäistä yhteistyötä sekä henkilöstön osaamista.

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma

Suomelle valmistellaan uutta arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa.

Apoli2020-ohjelman valmistelu

Oikeus osata -kehittämisohjelma

Oikeus osata -kehittämisohjelma

Oikeus osata -kehittämisohjelma varmistaa, että kaikki ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat saavat vankan ammattiosaamisen ja hyvät perustaidot työtä, elämää ja elinikäistä oppimista varten.

Oikeus osata -kehittämisohjelma

Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma

Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma

Lukion laatu- ja saavutettavuusohjelmalla luodaan pohjaa lukiokoulutuksen laadun systemaattiselle ja pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma

Jatkuva oppiminen

Jatkuva oppiminen

Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä ja uudistamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Sillä vastataan mm. uudelleen- ja täydennyskoulutustarpeisiin.

Jatkuvan oppimisen edistäminen

Sitouttava kouluyhteisötyö

Sitouttava kouluyhteisötyö

Perusopetuksen sitouttavan kouluyhteisötyön mallissa tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä poissaoloja ja luoda myönteistä toimintakulttuuria kouluissa.

Sitouttavan kouluyhteisötyön malli

Tekijänoikeuslain direktiivimuutokset

Tekijänoikeuslain direktiivimuutokset

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee tekijänoikeuslakiin muutokset, joilla.EU-direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla sisällytetään osaksi lainsäädäntöä.

Tekijänoikeuslain DSM-direktiivimuutokset

Opettajankoulutusfoorumi

Opettajankoulutusfoorumi

Opettajankoulutusfoorumi uudistaa opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta.

Opettajankoulutusfoorumi

Kulttuuriperintöstrategia

Kulttuuriperintöstrategia

Suomelle valmistellaan sen ensimmäinen kulttuuriperintöstrategia. Strategia ulottuu vuoteen 2030.

Kulttuuriperintöstrategian valmistelu