Heidi Lehtovaara, projektkoordinator

undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS)
0295330037  
Postadress: PL 29, 00023 Valtioneuvosto
Besöksadress: Meritullinkatu 10, 00170 Helsinki