Heidi Lehtovaara, Project Coordinator

Ministry of Education and Culture, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS)
0295330037  
Postal address: PL 29, 00023 Valtioneuvosto
Visiting address: Meritullinkatu 10, 00170 Helsinki