Heidi Lehtovaara, hankekoordinaattori

opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS)
0295330037  
Postiosoite: PL 29, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Meritullinkatu 10, 00170 Helsinki