Kansainväliset sopimukset ja yhteistyöasiakirjat (MoU:t)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut yli 50 maan kanssa sopimuksia tai yhteistyöasiakirjoja (Memorandum of Understanding, MoU) koulutuksen, korkeakoulutuksen, kulttuurin, taiteen, tieteen ja tutkimuksen, liikunnan ja nuorisotyön alueilla.

Sopimukset kattavat usein kaikki tai suurimman osan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvista em. sektoreista.

Uusia sopimuksia ei enää laadita vaan tarvittaessa valmistellaan väljempiä MoU-yhteistyöasiakirjoja. Sopimukset ovat voimassa kunnes ne irtisanotaan, yhteistyöasiakirjat ovat joko määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia.

Suluissa sopimuksen solmimisvuosi sekä, mikäli eri, voimaanastumisvuosi.

Seuraavien maiden kanssa on laadittu yhteistyöasiakirjoja (Memorandum of Understanding, MoU), mutta ei sopimusta

Kahdenväliset kulttuurirahastot

  • Yhdysvallat (Suomen ja USA:n stipenditoimikunnan tukisäätiö, 1976)
  • Islanti (1974)
  • Norja (1979)
  • Ruotsi (1960)
  • Tanska (1981)

 

Lisätietoja