Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.
Vår webbplats hittar du nu på okm.fi. Också våra tidigare webbadresser som börjar med minedu.fi leder nu till okm.fi.

Minister Kurvinen:
Tilläggsfinansiering för utveckling och stärkande av landskapens universitetscenter

29.11.2021 11.57
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet har anvisat sex universitetscenter sammanlagt tre miljoner euro i tilläggsfinansiering för att utveckla verksamheten och stärka de regionala och samhälleliga effekterna. Finansieringen är av engångskaraktär och består av outdelade budgetmedel för universitetens strategibaserade finansiering för 2020.

Privat daghemsverksamhet i fortsättningen tillståndspliktig

25.11.2021 14.44
UKM
Lapsia metsäretkellä
Det föreslås att lagen om småbarnspedagogik ändras så att bedrivande av privat daghemsverksamhet i fortsättningen förutsätter tillståndsmyndighetens godkännande i stället för det nuvarande anmälningsförfarandet. Statsrådet lämnade på torsdagen 25.11. en regeringsproposition om detta.

Barndagspriserna till Sagalunds museum på Kimitoön och Suomen Parkour ry

18.11.2021 11.01
UKM
Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen delade ut Barndagspriset till Sagalunds museum och Suomen Parkour ry. Barndagspriset delas ut för arbete som främjar hobbyer för barn inom konst och konstfostran. Pristagarna får 10 000 euro var.

Ministeriet stöder yrkeshögskolornas FoUI-projekt för hållbar utveckling med fem miljoner euro

16.11.2021 14.44
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat yrkeshögskolorna fem miljoner euro i statlig finansiering enligt prövning för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI). FoUI-projektansökan är ett etablerat sätt att stärka den strategiska planeringen och ledningen samt att stödja FoUI-verksamhetens kvalitet och genomslagskraft. Den riktade ansökningen genomfördes i år för fjärde gången.

Regeringen föreslår kompletteringar i budgetpropositionen för 2022

18.11.2021 14.05
ANM FM JM SRK UKM
Regeringen överlämnade torsdagen den 18 november ett förslag till komplettering av budgetpropositionen för 2022 till riksdagen. Enligt propositionen ska förmånstagarna kompenseras för de minskade intäkterna från avkastningen av penningspelsverksamhet med 73,8 miljoner euro utöver det belopp på 330 miljoner euro som föreslagits i budgetpropositionen. I den kompletterande budgetpropositionen ökar behovet av anslag med 152 miljoner euro. Inkomstposterna höjs på motsvarande sätt med sammanlagt 39 miljoner euro till följd av att inkomsterna av blandad natur har ökat.

Europarådets reviderade konvention om samproduktion av filmer träder i kraft i Finland

25.11.2021 13.37
UKM
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner Europarådets reviderade konvention om samproduktion av filmverk från den 30 januari 2017. Konventionens syfte är att främja och underlätta uppkomsten av samproduktioner av filmverk mellan parterna genom att fastställa regler som ska tillämpas i sådana produktioner.

Webbenkät: Samarbete ger ytterligare drivkraft åt kulturturismen

16.11.2021 10.51
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte i maj 2021 en arbetsgrupp med uppgift att bereda ett förslag till färdplan för den nationella utvecklingen av kulturturismen. Arbetsgruppen har genom en webbenkät samlat in intressegruppernas synpunkter till stöd för färdplansarbetet. Utifrån resultaten kan Finland i framtiden vara känd i världen för en mångsidig kultur, som resenärer kan lära känna på ett ansvarsfullt sätt via en smidig digital servicekedja.

Se även

Ministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar som en del av statsrådet för utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Bekanta dig med ministeriet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Aktörer inom ministeriets förvaltningsområde är bl.a. Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, arkivverket och Centret för konstfrämjande

Bekanta dig med förvaltningsområdet

Ministrarna

Li Andersson
Li Andersson
Undervisningsminister
Antti Kurvinen
Antti Kurvinen
Forsknings- och kulturminister