Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.
Vår webbplats hittar du nu på okm.fi. Också våra tidigare webbadresser som börjar med minedu.fi leder nu till okm.fi.

Konst- och kulturfestivaler får drygt 2 miljoner euro i coronaunderstöd

8.12.2021 9.11
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat konst- och kulturfestivaler sammanlagt 2 067 300 euro i coronaunderstöd. Understöd delades ut till 22 anordnare. Syftet med understöden är att hjälpa aktörerna att fortsätta och utveckla sin verksamhet samt att upprätthålla sysselsättningen.

Minister Kurvinen delade ut idrottens Piikkarit-priset och priser för motionsfrämjande

2.12.2021 10.33
UKM
Suomen Valmentajat rf har beviljats Piikkarit-huvudpriset för främjande av jämställdhet och pluralism inom idrott och motion. Priset för Familjer i rörelse beviljades till Ule älvs finska församling, priset Vuxna i rörelse till Södra Savolax social- och hälsovårdstjänster samt Hengitysliitto och Äldre i rörelse-priset till Åbo stads idrottstjänster samt Lintulammen asukasyhdistys ry.

Minister Kurvinen:
Tilläggsfinansiering för utveckling och stärkande av landskapens universitetscenter

29.11.2021 11.57
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet har anvisat sex universitetscenter sammanlagt tre miljoner euro i tilläggsfinansiering för att utveckla verksamheten och stärka de regionala och samhälleliga effekterna. Finansieringen är av engångskaraktär och består av outdelade budgetmedel för universitetens strategibaserade finansiering för 2020.

Privat daghemsverksamhet i fortsättningen tillståndspliktig

25.11.2021 14.44
UKM
Lapsia metsäretkellä
Det föreslås att lagen om småbarnspedagogik ändras så att bedrivande av privat daghemsverksamhet i fortsättningen förutsätter tillståndsmyndighetens godkännande i stället för det nuvarande anmälningsförfarandet. Statsrådet lämnade på torsdagen 25.11. en regeringsproposition om detta.

Kommunernas utvecklingsuppgifter inom kultur beviljades närmare 1,3 miljoner euro

9.12.2021 11.34
UKM
Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen har beslutat om kommunernas utvecklingsuppgifter i fråga om kulturverksamhet och beviljat sammanlagt 1 270 000 euro i understöd för dessa. För genomförandet av en riksomfattande utvecklingsuppgift beviljades 170 000 euro och för genomförandet av regionala utvecklingsuppgifter 1 100 000 euro.

Undervisnings- och kulturministeriet utreder hur undervisnings- och forskningspersonalens jämställdhet, likabehandling och mångfald förverkligas vid högskolorna

2.12.2021 9.14
UKM
KOTAMO-projektet, som beställts av undervisnings- och kulturministeriet, ska utreda hur man ska kunna främja jämställdhet, likabehandling och mångfald inom personalen vid de finländska högskolorna. Med utgångspunkt i utredningen utvecklas konkreta åtgärdsförslag för högskolorna samt nationella politikåtgärder.

Se även

Ministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar som en del av statsrådet för utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Bekanta dig med ministeriet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Aktörer inom ministeriets förvaltningsområde är bl.a. Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, arkivverket och Centret för konstfrämjande

Bekanta dig med förvaltningsområdet

Ministrarna

Li Andersson
Li Andersson
Undervisningsminister
Antti Kurvinen
Antti Kurvinen
Forsknings- och kulturminister