Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Utredning: Små föreningar är en viktig del av frivilligverksamheten inom motion och idrott

2.6.2023 9.03
UKM
Enligt en utredning som undervisnings- och kulturministeriet beställt har små idrotts- och motionsföreningar stor betydelse med tanke på livskraften för frivilligverksamheten inom idrotten. Små föreningar främjar gemenskap och kan agera smidigt, men det kan vara svårt för dem att skaffa nya medlemmar och resurser.

Regionala diskussionsmöten om utvecklingen av gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

8.5.2023 11.00
UKM
Kuva: Juha Ojanen
Undervisnings- och kulturministeriet ordnar i maj 2023 tre regionala diskussionsmöten för att främja dialogen mellan anordnare av gymnasieutbildning och yrkesutbildning samt ministeriet. Efter diskussionerna är avsikten att bedöma om modellen med regionala diskussionsmöten ska fortsätta tillämpas som etablerad praxis i framtiden i utvecklingen av utbildningen på andra stadiet.

Förtydliganden och tekniska förbättringar föreslås i lagen om bildprogram

28.4.2023 9.35
UKM
En arbetsgrupp har utrett revideringen av lagen om bildprogram och föreslår förtydliganden och tekniska förbättringar i fråga om begripligheten i lagen om bildprogram. Dessutom föreslås förtydliganden och preciseringar i bestämmelserna om digitala spel. Enligt förslaget ska de nuvarande, centrala metoderna för att skydda barn bevaras i lagen.

Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet har beviljats

24.4.2023 8.30
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat idrotts- och motionsföreningar nästan 4,3 miljoner euro i utvecklingsstöd för föreningsverksamhet. Med hjälp av föreningsstödet främjas jämställda och jämlika möjligheter för barn och unga att utöva idrott och motion, särskilt genom verksamhet med låg tröskel.

Finlands Akademi främjar genomslaget av idrottsforskning med nytt akademiprogram

5.6.2023 13.50
UKM
Beviljandet av statsunderstöd för idrottsforskning överförs från undervisnings- och kulturministeriet till Finlands Akademi. I och med ändringen av idrottslagen, som trädde i kraft i februari 2023, förenklas ansökan om statsunderstödet och bedömningen av ansökningar genom att ansvaret för processen överförs till en enda aktör. I och med ändringen kommer Finlands Akademi att lansera ett nytt akademiprogram för idrottsforskning, vars första utlysning ordnas i samband med Akademins vinterutlysning 2024.

EU:s råd för utbildning, ungdom, kultur och idrott sammanträder den 15–16 maj

12.5.2023 14.41
UKM
Teman för mötet mellan EU-ländernas ministrar med ansvar för utbildning, ungdom, kultur och idrott är bland annat respekten för de mänskliga rättigheterna vid anordnandet av internationella idrottsevenemang, den europeiska mediefrihetsakten, tryggandet av ställningen för utsatta konstnärer, det europeiska utbildningsområdet och det ömsesidiga erkännandet av examina. Undervisningsminister Li Andersson företräder Finland vid mötet.
Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar som en del av statsrådet för utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Bekanta dig med ministeriet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Aktörer inom ministeriets förvaltningsområde är bl.a. Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, arkivverket och Centret för konstfrämjande

Bekanta dig med förvaltningsområdet

Ministrarna

Li Andersson
Li Andersson
Undervisningsminister
Petri Honkonen
Petri Honkonen
Forsknings- och kulturminister