Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

57,4 miljoner euro för yrkesutbildning och utbildning som handleder för och examensutbildning

5.12.2022 11.23
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat anordnare av yrkesutbildning 57,4 miljoner euro genom det andra tilläggsprestationsbeslutet för 2022. Med finansieringen säkerställs att den nya utbildning som handleder för examensutbildning (Hux), som inleddes i början av augusti, kan ordnas på ett heltäckande sätt och stöds tillgodoseendet av arbetskraftsbehoven särskilt inom vårdbranschen. Med finansieringen stöds också den utbildning som ordnas för flyktingar från Ukraina. Dessutom riktas cirka hälften av finansieringen till stödåtgärder som krävs på grund av coronapandemin.

Finlandspris till åtta konstnärer och aktörer – 15 000 euro till varje pristagare

30.11.2022 15.00
UKM
Årets Finlandspris för förtjänstfulla konstnärer och aktörer gick till samhällspåverkaren och människorättsaktivisten Ujuni Ahmed, filmregissören och manusförfattaren Alli Haapasalo, kurator Veikko Halmetoja, skulptören Kirsi Kaulanen, skådespelaren Kaija Pakarinen, kompositören Sanna Salmenkallio, låtskrivaren och folkkonstnären Jaakko Teppo och stadsfestivalen Yläkaupungin Yö.

Jämlikhetspriserna för motion och idrott och priserna för motionsfrämjande beviljades

22.11.2022 10.36
UKM
Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen har beviljat jämlikhetspriserna för motion och idrott och priserna för främjande av motion bland barn och unga. Priserna för motionsfrämjande beviljades enheter i programmen Småbarnspedagogiken i rörelse, Skolan i rörelse och Studier i rörelse.

Utbudet av yrkesutbildning på engelska utvidgas vid ingången av 2023

18.11.2022 13.44
UKM
Undervisningsminister Li Andersson har beviljat sammanlagt åtta utbildningsanordnare 13 nya rättigheter att ordna yrkesinriktad examensutbildning på engelska fr.o.m. den 1 januari 2023. I och med beslutet utvidgas utbildningsutbudet på engelska särskilt inom rengörings- och fastighetsservicebranschen, hotell-, restaurang- och cateringbranschen, turistbranschen, social- och hälsovården samt maskin- och produktionstekniken. Bland dessa finns fyra utbildningsanordnare som får sin första rätt att ordna examen på engelska.

Det blir lättare att hitta experter – forskarnas och experternas uppgifter blir en del av Datalagret för forskningsinformation

8.12.2022 10.37
UKM
Undervisnings- och kulturministeriets Forskning.fi kompletteras med helheten Forskarens uppgifter, som främjar forskarnas och experternas synlighet och meritering samt gör det lättare att hitta experter inom olika områden.

Lärarutbildningsforumet fortsätter sitt arbete fram till utgången av 2023

30.11.2022 9.58
UKM
Sedan 2016 har lärarutbildningen utvecklats inom Lärarutbildningsforumet, som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet, i ett omfattande samarbete mellan högskolor och intressegrupper inom undervisningssektorn. Lärarutbildningsforumet omfattar alla lärarutbildningar, från utbildningen av lärare i småbarnspedagogik till högre utbildning och lärarnas grundutbildning, introduktionsutbildning och kontinuerliga lärande. Mandatperioden för det nuvarande Lärarutbildningsforumet har förlängts till utgången av 2023.

Se även

Ministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar som en del av statsrådet för utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Bekanta dig med ministeriet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Aktörer inom ministeriets förvaltningsområde är bl.a. Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, arkivverket och Centret för konstfrämjande

Bekanta dig med förvaltningsområdet

Ministrarna

Li Andersson
Li Andersson
Undervisningsminister
Petri Honkonen
Petri Honkonen
Forsknings- och kulturminister