Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Ministerarbetsgruppen: Utvecklingsprogram för det andra inhemska språket

22.6.2022 10.49
UKM
Opiskelijoita ja opettaja
Regeringens ministerarbetsgrupp för kunnande, bildning och innovationer fattade tisdagen den 21 juni beslut om riktlinjer för att utveckla och stärka undervisningen och lärandet i det andra inhemska språket inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet 2022–2023. Utbildningsstyrelsen ansvarar för genomförandet av utvecklingsprojektet.

Coronastöd till grenförbundens utbildning för instruktörer och tränare

20.6.2022 12.06
UKM
Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen har beviljat sammanlagt 1 818 900 euro i specialunderstöd till 37 projekt som ordnas av grenförbunden. Syftet med understödet är att förnya och effektivisera utbildningen för instruktörer och tränare vid riksomfattande grenförbund i syfte att avhjälpa coronapandemins skadliga konsekvenser för idrottsföreningarnas verksamhet för barn och unga.

Arbetsgruppen för kulturens framtid: Kulturens tid är nu

14.6.2022 11.08
UKM
Arbetsgruppen som utrett kultursektorns framtid överlämnade sitt förslag till minister Petri Honkonen den 14 juni.

Lagförslag om Tillgänglighetsbiblioteket Celia

9.6.2022 13.35
UKM
Flickan sitter i biblioteket med laptop i knät och har hörlurar på öronen. Nedtill i Celias logo.
Foto: Celia.
I regeringens proposition föreslås det att det stiftas en lag om Tillgänglighetsbiblioteket Celia, som ersätter den gällande lagen om biblioteket för synskadade. Biblioteket föreslås förbli ett ämbetsverk underställt undervisnings- och kulturministeriet. Genom lagförslaget tryggas bibliotekets uppgift att med hjälp av sina tjänster främja jämlikheten i samhället för personer med en synskada eller någon annan läsnedsättning även i framtiden.

”Rörligare” beslutsfattande genom bedömning av effekterna av motion och fysisk aktivitet

21.6.2022 15.27
UKM
För att förbättra befolkningens fysiska aktivitet måste man inom olika förvaltningsområden och på olika förvaltningsnivåer bedöma åtgärdernas och beslutens inverkan på motion och idrott. Genom att bedöma effekterna av motion och fysisk aktivitet kan man göra beslutsfattandet ”rörligare” i kommunerna, välfärdsområdena och statsförvaltningen.

Anvisningar från ministeriet om samordning av motionsrådgivningen vid genomförandet av social- och hälsovårdsreformen

15.6.2022 12.32
UKM
Anvisningarna är avsedda att användas av kommunerna vid genomförandet av social- och hälsovårdsreformen. Social- och hälsovårdsreformen ändrar förvaltningsstrukturerna och påverkar även idrotts- och motionstjänsterna. Anvisningarna omfattar motionsrådgivningen, tjänsterna inom den anpassade motionen och Move!-mätningarna.

Se även

Ministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar som en del av statsrådet för utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Bekanta dig med ministeriet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Aktörer inom ministeriets förvaltningsområde är bl.a. Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, arkivverket och Centret för konstfrämjande

Bekanta dig med förvaltningsområdet

Ministrarna

Li Andersson
Li Andersson
Undervisningsminister
Petri Honkonen
Petri Honkonen
Forsknings- och kulturminister