Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Regeringen enades om den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2022

20.5.2022 12.13
FM SRK
Den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2022 svarar på de anslagsbehov som uppkommit till omedelbar följd av Rysslands anfallskrig i Ukraina och lindrar de olägenheter som covid-19-pandemin har orsakat barn och unga.

Statens utländska översättarpris till Kadri Jaanits

24.5.2022 16.00
UKM
Foto: FILI
Statens utländska översättarpris går i år till Kadri Jaanits, som bland annat är känd för sina översättningar av finländsk litteratur till estniska. Priset överräcktes till Jaanits tisdagen den 24 maj av första sekreterare Paavo Kotiaho vid Finlands ambassad i Tallinn.

Färdplanen för kulturturism skapar en riktning mot en hållbar och konkurrenskraftig kulturturism

18.5.2022 10.34
UKM
Direktör Minna Karvonen och minister Petri Honkonen.
Förslaget överlämnades till minister Petri Honkonen den 18 maj 2022. Nästa steg är att ordna en remissbehandling av förslaget.
Förslaget till färdplan som utarbetats av en arbetsgrupp fastställer de nationella utvecklingsåtgärderna för kulturturismen för de kommande åren. Huvudsyftet med färdplanen är att skapa en gemensam inriktning för en hållbar och konkurrenskraftig kulturturism i framtiden. Färdplanen fungerar dessutom som ett nationellt styrdokument i Europarådets kulturvägsverksamhet. Principerna för hållbar utveckling har beaktats genomgående i arbetet med färdplanen.

Kulturarvet ger lösningar för att bygga en hållbar framtid

18.5.2022 8.24
UKM
Överdirektör Riitta Kaivosoja och minister Petri Honkonen.
Överdirektör Riitta Kaivosoja överräckte förslaget till kulturarvsstrategi till minister Petri Honkonen.
Förslaget till kulturarvsstrategi för åren 2022–2030 har färdigställts. Kulturarvet förenar oss alla och är en viktig resurs när det gäller att bygga en hållbar framtid. De viktigaste värderingarna i strategin är hållbarhet, mångfald och likabehandling. Ett genomgående värde är också ansvaret för att bevara och skydda kulturarvet för kommande generationer.

Minister Honkonen delade ut pris till unga som utmärkt sig i Avartti-programmet

13.5.2022 15.06
UKM
Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen delade ut Avartti-pris till 71 unga vid ett evenemang som ordnades på Ständerhuset den 13 maj.

Användningen av e-material vid bibliotek och ersättningen för användningen ska utredas

23.5.2022 13.37
UKM
Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen har tillsatt hovrättsrådet Kristiina Harengo för att utreda om det är möjligt och ändamålsenligt att betala ersättning för användningen av e-material vid bibliotek i Finland.

Barnets rätt till stöd stärks i augusti – 34 miljoner euro för att främja reformen av stöd

10.5.2022 13.20
UKM
Rätten till stöd hos barn i småbarnspedagogiksåldern stärks från och med början av augusti. Undervisningsminister Li Andersson har beviljat 34,3 miljoner euro för att förnya stödet enligt lagen om småbarnspedagogik.

Se även

Ministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar som en del av statsrådet för utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Bekanta dig med ministeriet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Aktörer inom ministeriets förvaltningsområde är bl.a. Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, arkivverket och Centret för konstfrämjande

Bekanta dig med förvaltningsområdet

Ministrarna

Li Andersson
Li Andersson
Undervisningsminister
Petri Honkonen
Petri Honkonen
Forsknings- och kulturminister