Undervisnings- och kulturministeriets förslag till statsbudgeten för 2023

5.8.2022 10.53
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet föreslår ett anslag på 7,6 miljarder euro för sitt förvaltningsområde i statsbudgeten för 2023. Anslaget är 175 miljoner euro större än i den ordinarie budgeten för 2022.

Medlemmarna i det nya konstrådet har utsetts

5.8.2022 9.46
Juha Itkonen. Bild: Otava / Laura Malmivaara 2015.
Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen har utsett medlemmarna i konstrådet för mandatperioden 1.9.2022–31.8.2025. Konstrådet fungerar som undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan och finns i anslutning till Centret för konstfrämjande. Författaren Juha Itkonen fortsätter som ordförande för rådet.

Ny kyrkolag för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

30.6.2022 13.27
UKM
Regeringen föreslår att det för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland stiftas en ny kyrkolag som ersätter den gällande kyrkolagen. Propositionens viktigaste målsättning är att revidera kyrkolagstiftningen i en mer konsekvent och tydlig riktning och på så sätt effektivisera kyrkans och församlingarnas förvaltning.

I ungdomslagen föreslås nya bestämmelser om hobbyverksamhet för unga enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

30.6.2022 13.26
UKM
Regeringen föreslår att ungdomslagen ska ändras. Enligt propositionen ska bestämmelserna om godkännande av rätten till statsbidrag preciseras och grunderna för beviljande av statsunderstöd förtydligas. Dessutom föreslås att det till lagen fogas nya bestämmelser om hobbyverksamhet för unga enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

Kvarlevor av samer begravs på nytt

3.8.2022 15.07
UKM
På bilden Vanhahautuumaasaari i Enare.
Kvarlevor av samer som grävts upp på begravningsplatser i Sápmi på 1800–1900-talen jordfästs på nytt den 7–8 augusti 2022 på begravningsplatsen på ön Vanha Hautuumaasaari i Enare, på begravningsplatsen vid Pyhä Ulriikan kirkko i Utsjoki och på den ortodoxa begravningsplatsen i Nellim.

Idrottsministermötet: Ryssland och Belarus ska uteslutas ur internationella grenförbund

8.7.2022 10.43
UKM
Idrottsministrarna från 35 länder gav torsdagen den 30 juni ett andra gemensamt uttalande, i vilket länderna kräver att Rysslands och Belarus nationella idrottsorgan ska uteslutas ur de internationella grenförbunden. Länderna gav sitt första uttalande i mars.

Se även

Ministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar som en del av statsrådet för utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Bekanta dig med ministeriet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Aktörer inom ministeriets förvaltningsområde är bl.a. Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, arkivverket och Centret för konstfrämjande

Bekanta dig med förvaltningsområdet

Ministrarna

Li Andersson
Li Andersson
Undervisningsminister
Petri Honkonen
Petri Honkonen
Forsknings- och kulturminister