Verkkosivumme ovat nyt osoitteessa okm.fi. Myös aiemmat minedu.fi-alkuiset osoitteemme ohjaavat samaan paikkaan. 

Taide- ja kulttuurifestivaaleille korona-avustuksina reilut 2 miljoonaa euroa

8.12.2021 9.11
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt taide- ja kulttuurifestivaaleille korona-avustuksina yhteensä 2 067 300 euroa. Avustusta sai 22 tapahtumajärjestäjää. Avustusten tavoitteena on auttaa toimijoita jatkamaan ja kehittämään toimintaansa sekä ylläpitämään työllisyyttä.

Ministeri Kurvinen jakoi liikunnan Piikkarit-palkinnon sekä Liikkuvat-palkinnot

2.12.2021 10.33
OKM
Suomen Valmentajat ry:lle on myönnetty Piikkarit-pääpalkinto liikunnan sukupuolten välisen tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistämisestä. Liikkuva perhe -palkinto myönnettiin Oulujoen seurakunnalle, Liikkuva aikuinen -palkinto myönnettiin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluille sekä Hengitysliitolle ja Ikiliikkuja -palkinto Turun kaupungin liikuntapalveluille ja Lintulammen asukasyhdistys ry:lle.

Ministeri Kurvinen:
Lisärahoitusta maakuntien yliopistokeskusten vahvistamiseen ja kehittämiseen

29.11.2021 11.57
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriö on kohdentanut kuudelle yliopistokeskukselle yhteensä kolme miljoonaa euroa lisärahoitusta toiminnan kehittämiseen sekä alueellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseen. Kertaluonteinen rahoitus osoitetaan yliopistojen vuoden 2020 jakamattomasta strategiaperusteisesta rahoituksesta.

Yksityisestä päiväkotitoiminnasta jatkossa luvanvaraista

25.11.2021 14.44
OKM
Varhaiskasvatuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkossa yksityisen päiväkotitoiminnan harjoittaminen edellyttäisi lupaviranomaisen hyväksyntää nykyisen ilmoitusmenettelyn sijaan. Valtioneuvosto antoi torstaina 25.11. asiaa koskevan hallituksen esityksen.

Opetusministeri Andersson:
Käynnistämme toimenpideohjelman ratkaisemaan varhaiskasvatusalan työolojen ongelmia

23.11.2021 13.36
OKM
Keskusteluun osallistujia ympyrän muotoisesti istumassa ison pöydän äärellä Säätytalon salissa.
Kuva: Liisa Vallin
Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti tiistaina 23.11. pyöreän pöydän keskustelun ratkaisuiden löytämiseksi varhaiskasvatusalan haasteisiin. Opetusministeri Andersson käynnistää toimenpideohjelman valmistelun alan työolojen ongelmien ratkaisemiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää, kuinka opetus- ja tutkimushenkilöstön tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus toteutuvat korkeakouluissa

2.12.2021 9.14
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama KOTAMO-hanke selvittää, miten henkilöstön tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta voidaan edistää suomalaisissa korkeakouluissa. Selvityksen pohjalta kehitetään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia korkeakouluille ja kansallisiksi politiikkatoimiksi.

Uudistettu Euroopan neuvoston elokuvien yhteistuotantoa koskeva yleissopimus voimaan Suomessa

25.11.2021 13.37
OKM
Hallitus esittää, että eduskunta hyväksyisi elokuvien yhteistuotannosta 30.1.2017 tehdyn uudistetun Euroopan neuvoston yleissopimuksen. Yleissopimuksen tavoitteena on edistää ja helpottaa osapuolten välisten elokuvien yhteistuotantojen syntymistä asettamalla tällaisissa tuotannoissa sovellettavat säännöt.

Seuraa meitä

       

 

Etsitkö tietoa koronasta?

UKK: usein kysyttyä koronaviruksesta.

Tutustu myös

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikasta.

Tutustu ministeriöön

Hallinnonalan virastot

Hallinnonalan virastot

Ministeriön hallinnonalan toimijoita ovat mm. Opetushallitus, Suomen Akatemia, arkistolaitos ja Taiteen edistämiskeskus

Tutustu hallinnonalaan

Ministerit

Li Andersson
Li Andersson
Opetusministeri
Antti Kurvinen
Antti Kurvinen
Tiede- ja kulttuuriministeri