Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi yli 3,8 miljoonaa euroa seuratukea

12.4.2024 14.33
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikunta- ja urheiluseuroille 3 810 700 euroa seuratoiminnan kehittämistukea. Seuratuen avulla lisätään liikunnan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta eri kokoisissa seuroissa järjestämällä harrastusmahdollisuuksia erityisesti lapsille ja nuorille matalan kynnyksen toiminnan kautta.

Korkeakouluille uudet rahoitusmallit

11.4.2024 13.42
OKM
Valtioneuvosto hyväksyi torstaina 11.4. yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmalleja koskevat muutokset. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö antoi asetukset yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä. Uudistuksilla tuetaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perustehtävien toteuttamista ja vahvistetaan korkeakoulujen strategiatyötä.

Valtioneuvosto hyväksyi Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman vuosille 2024–2027

21.3.2024 14.09
OKM
Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan 21. maaliskuuta Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmasta (VANUPO) vuosille 2024–2027. Ohjelmassa hallitus määrittelee nuorisopoliittiset tavoitteensa ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Ydinkohderyhmänä ovat 12–25-vuotiaat nuoret. Poikkihallinnollinen ohjelma valmisteltiin lasten, nuorten ja perheiden ministerityöryhmän johdolla.

Ruotsin kielen osaaminen heikentynyt, kun pakollisuus poistui ylioppilastutkinnosta

21.3.2024 10.40
OKM
Ministeri Henriksson sekä selvitystyön laatineet dosentti Taina Juurakko-Paavola ja opetusneuvos, FT Yvonne Nummela seisovat median edessä luovutuksen jälkeen.
Ministeri Henriksson sekä selvitystyön laatineet dosentti Taina Juurakko-Paavola ja opetusneuvos, FT Yvonne Nummela.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta on valmistunut selvitys, miten toisen kotimaisen kielen eli ruotsin tai suomen (finska) pakollisuuden poistaminen ylioppilastutkinnosta on vaikuttanut kielten osaamiseen. Selvitys luovutettiin torstaina 21.3. opetusministeri Anna-Maja Henrikssonille.

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala myönsi korkeakouluille lisärahoituksen uusiin aloituspaikkoihin

29.2.2024 15.00
OKM
Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala on päättänyt rahoituksesta aloituspaikkojen lisäämiseksi 15 ammattikorkeakoulussa ja seitsemässä yliopistossa. Koulutusta lisätään yhteensä lähes 41 miljoonan euron lisärahoituksella.

Kalevala – elävä eepos sai Euroopan kulttuuriperintötunnuksen

11.4.2024 13.36
OKM
Kalevala – elävä eepos on saanut Euroopan komission myöntämän kulttuuriperintötunnuksen 11.4.2024. Tunnus jaetaan Euroopan unionin alueella sijaitseville kohteille, jotka ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta avainasemassa. Tunnus myönnettiin seitsemälle kohteelle.

Selvitys hyvästä hallinnosta urheilussa valmistunut

10.4.2024 10.11
OKM
Selvityksessä tarkastellaan urheilun hyvän hallinnon kysymyksiä ja tiedon tarpeita. Aineisto on tuotettu kansallisen ja kansainvälisen aineiston perusteella vuosilta 2013 – 2023. Selvitykseen myös haastateltiin suomalaisia urheilun toimijoita. Hyvän hallinnon perustaksi tunnistettiin lainsäädäntö, organisaation omat linjaukset ja demokraattinen päätöksenteko. Sen sijaan läpinäkyvyydessä, edustavuudessa, hyvän hallinnon sisällön ja kehittämisen osaamisessa ja lakien tulkinnassa on puutteita, joihin tulee jatkossa tarttua.

Ohjeita kriisitilanteen käsittelyyn oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa

2.4.2024 16.59

Vantaan Viertolan koululla 2.4. tapahtunut väkivallanteko on järkyttävä ja koskettaa syvästi. Otamme osaa uhrien ja heidän läheistensä suureen suruun.

Koska väkivallanteko tapahtui koulussa koulupäivän aikaan, on kouluilla erityisen tärkeä rooli turvallisuuden tunteen palauttamisessa. Opetushallitus on julkaissut aineistoa, joka voi toimia tukena ja muistilistana koulussa tai oppilaitoksessa tapahtuneen äkillisen kriisin aikana.  


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikasta.

Tutustu ministeriöön

Hallinnonalan virastot

Hallinnonalan virastot

Ministeriön hallinnonalan toimijoita ovat mm. Opetushallitus, Suomen Akatemia, arkistolaitos ja Taiteen edistämiskeskus

Tutustu hallinnonalaan

Ministerit

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
Opetusministeri
Sari Multala
Sari Multala
Tiede- ja kulttuuriministeri
Sandra Bergqvist
Sandra Bergqvist
Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri