Alueellisissa keskustelutilaisuuksissa aiheena lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen

8.5.2023 11.00
OKM
Kuva: Juha Ojanen
Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa toukokuussa 2023 kolme aluetilaisuutta, joilla edistetään lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien sekä ministeriön välistä vuoropuhelua. Tilaisuuksien jälkeen arvioidaan, jatketaanko aluekeskusteluihin perustuvaa toimintatapaa tulevaisuudessa pysyvänä käytäntönä toisen asteen koulutuksen kehittämisessä.

Kuvaohjelmalakiin esitetään selvennyksiä ja teknisiä parannuksia

28.4.2023 9.35
OKM
Kuvaohjelmalain uudistamista selvittänyt työryhmä esittää selvennyksiä ja teknisiä parannuksia kuvaohjelmalain ymmärrettävyyteen. Lisäksi digitaalisia pelejä koskevaan sääntelyyn esitetään selvennyksiä ja täsmennyksiä. Laissa säilytettäisiin nykyiset, keskeiset lasten suojelemisen keinot.

Seuratoiminnan kehittämistuet on myönnetty

24.4.2023 8.30
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikunta- ja urheiluseuroille lähes 4,3 miljoonaa euroa seuratoiminnan kehittämistukea. Seuratuella edistetään lasten ja nuorten tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia liikunnan harrastusmahdollisuuksia erityisesti matalan kynnyksen toiminnan kautta.

Nuorisotyön tunnustuspalkinto Seija Laitiselle

20.4.2023 15.42
OKM
Henni Axelin (vas.) ja Seija Laitinen. Kuva: Salla Merikukka, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry.
Nuorisotyön tämänvuotisen tunnustuspalkinnon on saanut Pieksämäen kaupungin nuoriso- ja hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen. Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa.

Suurin osa aikuisista käyttää kirjasto- ja kulttuuripalveluja vuosittain – ikääntyessä osallistuminen vähenee

1.6.2023 9.25
OKM
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terve Suomi -tutkimuksen mukaan valtaosa (83%) 20-vuotta täyttäneistä aikuisista käyttää kulttuuri- tai kirjastopalveluita vähintään muutaman kerran vuodessa. Tutkimuksesta saatiin uutta tietoa kulttuuriin osallistumisesta sukupuolen ja koulutustaustan mukaan. Lisäksi selvitettiin vastaajien tyytyväisyyttä kulttuuritarjontaan. 

EU:n koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto 15.-16.5.

12.5.2023 14.41
OKM
Koulutuksesta, nuorisosta, kulttuurista ja urheilusta vastaavien EU-maiden ministerien kokouksen aiheina ovat mm. nuorten osallistaminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen kansainvälisissä urheilutapahtumissa, eurooppalainen medianvapaussäädös, vaarassa olevien taiteilijoiden aseman turvaaminen sekä eurooppalainen koulutusalue ja tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen. Suomea kokouksessa edustaa opetusministeri Li Andersson.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tietotuki hallitusneuvotteluihin

25.5.2023 15.54
Ulkokuva Säätytalosta.
Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu tausta-aineistoja eri aiheista hallitusohjelmaneuvotteluja varten. Koosteesta löydät ministeriön vastauksia neuvottelujen aikana esitettyihin pyyntöihin sekä ennen neuvotteluja valmisteltuja tausta-aineistoja. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikasta.

Tutustu ministeriöön

Hallinnonalan virastot

Hallinnonalan virastot

Ministeriön hallinnonalan toimijoita ovat mm. Opetushallitus, Suomen Akatemia, arkistolaitos ja Taiteen edistämiskeskus

Tutustu hallinnonalaan

Ministerit

Li Andersson

Li Andersson

Opetusministeri
Petri Honkonen

Petri Honkonen

Tiede- ja kulttuuriministeri