Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala myönsi korkeakouluille lisärahoituksen uusiin aloituspaikkoihin

29.2.2024 15.00
OKM
Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala on päättänyt rahoituksesta aloituspaikkojen lisäämiseksi 15 ammattikorkeakoulussa ja seitsemässä yliopistossa. Koulutusta lisätään yhteensä lähes 41 miljoonan euron lisärahoituksella.

Lähes 80 prosenttia pienistä lapsista liikkuu suosituksen mukaisesti

29.2.2024 13.00
OKM
Pienten lasten liikkumista on tutkittu ensimmäistä kertaa väestötason tutkimuksessa liikemittauksilla. Piilo-tutkimukseen osallistuneista lähes 1800 lapsesta 76 prosenttia liikkui varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksen mukaisesti. Tutkimus pohjautuu 4–6-vuotiaiden lasten liikemittaukseen ja huoltajakyselyihin vuonna 2023.

Työryhmä pohtimaan, miten väestönkehityksen haasteisiin vastataan perusopetuksen järjestämisessä

20.2.2024 15.12
OKM
Opetusministeri Anna-Maja Henriksson on asettanut laajapohjaisen työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella esitys, miten väestönkehityksen nykyisiin ja tuleviin haasteisiin vastataan perusopetuksen järjestämisessä. Selvitys liittyy pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman tavoitteisiin.

Yliopistoille lisärahoitus tuhannen uuden tohtorin kouluttamiseen

7.2.2024 10.00
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa yliopistoille yhteensä 255 miljoonaa euroa tohtorikoulutuksen uusien käytänteiden pilotointiin vuosina 2024–2027. Lisärahoitus suunnataan 1 000 väitöskirjatutkijalle, jotka otetaan yliopistoihin määräaikaisiin, kolmen vuoden työsuhteisiin suorittamaan tohtorin tutkintoa.

Peruskoulun tulevaisuustyö luo vision peruskoulun pitkän aikavälin kehittämiselle

1.2.2024 15.00
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää laaja-alaisen peruskoulun tulevaisuustyö – kehittämishankkeen. Tavoitteena on arvioida, millaisia valmiuksia koulutuksen tulisi tarjota tulevaisuuden muuttuvassa yhteiskunnassa. Tulevaisuustyö on osa pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmaa.

Taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön uudistaminen käynnistyy

28.2.2024 10.54
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön ja valtionrahoitusjärjestelmän uudistamista valmistelevan työryhmän. Hallitusohjelmakirjauksen mukaan taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön uudistamisen tavoitteena on opetuksen saavutettavuuden parantaminen eri taiteenalat huomioiden.

Lukiokoulutuksen erityisen koulutustehtävän ja siihen sisältyvän valtakunnallisen kehittämistehtävän toimivuutta selvitetään

6.2.2024 14.18
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt selvityksen lukiokoulutuksen erityisten koulutustehtävien ja valtakunnallisten kehittämistehtävien toimivuudesta ja vaikutuksista osaamisen syventämiseen ja opiskelumahdollisuuksien monipuolistamiseen. Selvityksessä arvioidaan, miten kyseiset tehtävät toimivat lainsäädännön tavoitteiden valossa.

Seuraa meitä

         

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikasta.

Tutustu ministeriöön

Hallinnonalan virastot

Hallinnonalan virastot

Ministeriön hallinnonalan toimijoita ovat mm. Opetushallitus, Suomen Akatemia, arkistolaitos ja Taiteen edistämiskeskus

Tutustu hallinnonalaan

Ministerit

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
Opetusministeri
Sari Multala
Sari Multala
Tiede- ja kulttuuriministeri
Sandra Bergqvist
Sandra Bergqvist
Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri