Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu

Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä viisivuotiaiden lasten maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu alkoi 1.8.2018. Ministeriö myöntää osallistuville kunnille avustusta kokeilun toteuttamiseen. Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua jatkettiin kolmannella kaudella elokuun alusta 2020 heinäkuun 2021 loppuun.

Kokeilun tavoitteena on nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja edistää koulutuksen tasa-arvoa. Tavoitteena on

  • selvittää, miten maksuttomuus vaikuttaa 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen,
  • selvittää kokeilun vaikutusta perheen nuorempien lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen
  • selvittää maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksia
  • edistää vanhempien työllistymistä
  • selvittää ja arvioida varhaiskasvatuksen ja nykyisen esiopetuksen toimintamalleja 5-vuotiaiden näkökulmasta ja pohtia pedagogisia ratkaisuja maksuttoman varhaiskasvatuksen tai mahdollisen kaksivuotisen esiopetuksen järjestämiseksi
  • kehittää varhaiskasvatuksen palveluohjausta

Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun piirissä sen ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2018-2019 oli kuntien Karville raportoimien tietojen mukaan noin 12 640 viisivuotiasta lasta ja kokeiluun osallistui 19 kuntaa: Forssa, Harjavalta, Helsinki, Iisalmi, Kempele, Kirkkonummi, Kitee, Kotka, Leppävirta, Liperi, Miehikkälä ja Virolahti, Mäntyharju, Oulu, Salo, Somero, Sonkajärvi, Taivassalo ja Turku. Osallistumisaste oli 93,3 prosenttia (painottamaton keskiarvo).

Kokeilun toiseen vaiheeseen 2019-2020 osallistui kuntien Karville raportoimien tietojen mukaan noin 17 330 viisivuotiasta lasta ja mukana oli 26 kuntaa: Espoo, Halsua, Harjavalta, Helsinki, Hämeenkyrö, Joutsa, Järvenpää, Kempele, Kirkkonummi, Kitee, Kotka, Lahti, Laitila, Leppävirta, Loviisa, Miehikkälä ja Virolahti, Mäntyharju, Oulu, Rusko, Salo, Somero, Sonkajärvi, Tammela, Toivakka ja Turku. Osallistumisaste oli 93,5 prosenttia.

Viisivuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilua jatkettiin elokuusta 2020 alkaen kolmannella kaudella. Hallitus aikoo myös pilotoida kaksivuotista esiopetusta ja kokeilukunnilta saadaan arvokasta tietoa siitä, mitä kaksivuotisen esiopetuksen toteuttamisessa tulisi ottaa huomioon.

Kokeilun kolmanteen vaiheeseen osallistuu kuntien arvion mukaan 17 332 viisivuotiasta lasta. Kolmannen vaiheen osallistuvat 26 kuntaa ovat Akaa, Espoo, Forssa, Halsua, Harjavalta, Helsinki, Hämeenkyrö, Kauhajoki, Kirkkonummi, Kitee, Kotka, Lahti, Laitila, Leppävirta, Liperi, Miehikkälä ja Virolahti, Oulu, Rautavaara, Rusko, Salo, Somero, Sonkajärvi, Tammela, Toivakka ja Turku.

Kokeilun ensimmäisessä vaiheessa kunnille korvattiin 20 prosenttia ja toisessa vaiheessa korvataan 40 prosenttia arvioidusta maksutulokertymän vähenemisestä. Kolmannella kaudella opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen määrää nostettiin edelleen kattamaan 79,23 prosenttia toteutuneesta asiakasmaksutulojen vähenemisestä. Kaikki avustusta hakeneet kunnat ovat päässeet kokeiluun mukaan kaikissa kolmessa vaiheessa. 

Miksi maksutonta varhaiskasvatusta kokeillaan?

Lasten osallistumista varhaiskasvatukseen halutaan edistää, koska tutkimusten mukaan laadukas varhaiskasvatus vaikuttaa myönteisesti lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Se tasoittaa erilaisista kotitaustoista tulevien lasten lähtökohtia ja vähentää ennaltaehkäisevästi syrjäytymistä. Suomessa lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen on alhaisempi kuin esimerkiksi kaikissa muissa Pohjoismaissa.

Opetushallitus koordinoi kokeilukuntien kehittämisverkostoa. Opetushallitus on laatinut selvityksen kaksivuotisen esiopetuksen mahdollisesta toteuttamisesta. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi toteuttaa kokeilun seurantatutkimuksen. Ensimmäinen arviointiraportti kokeilusta julkaistiin syksyllä 2019 ja toinen syksyllä 2020. 

Lisätietoja

Tarja Kahiluoto, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Puhelin:0295330386   Sähköpostiosoite:


Kirsi Alila, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Puhelin:0295330365   Sähköpostiosoite:


Jari Rutanen, erityisasiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Puhelin:0295330011   Sähköpostiosoite: