Hoppa till innehåll

Försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik fortsätter och utvidgas – 18 600 femåringar deltar

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2019 14.20 | Publicerad på svenska 1.3.2019 kl. 15.23
Pressmeddelande
Foto: Teresa Nurmioja

Försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik utvidgas i augusti. Nästan 18 600 femåringar från 27 kommuner kommer i augusti att omfattas av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik. Antalet motsvarar 31 procent av alla femåringar. Försöket som inleddes 2018 fortsätter fram till juli 2020.

Kommunerna som deltar i andra omgången av försöket är: Esbo, Halsua, Harjavalta, Helsingfors, Hämeenkyrö, Joutsa, Järvenpää, Kempele, Kyrkslätt, Kides, Kotka, Lahtis, Laitila, Leppävirta, Lovisa, Miehikkälä och Vederlax, Mäntyharju, Uleåborg, Birkala, Rusko, Salo, Somero, Sonkajärvi, Tammela, Toivakka, och Åbo. Alla projektet som lämnat in sin ansökan inom utsatt tid antogs till försöket.

Försöket med 20 veckotimmar avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar inleddes i augusti 2018 i totalt 19 kommuner. Ca 12 400 femåringar har omfattats av försöket. Av dessa kommuner fortsätter 15 i den andra omgången.

- Nästan en tredjedel av femåringarna i vårt land kommer att omfattas av den avgiftsfria småbarnspedagogiken. Jag vill gratulera de kommuner som ansökt om att få vara med för deras barnvänlighet. De här kommunerna är pionjärer i utvecklandet av barntjänster, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Hon tror att försöket, i en värld med minskande åldersgrupper, kommer att signalera att man vill satsa på barnfamiljer.

- Det är viktigt att fler deltar i småbarnspedagogiken, eftersom andelen femåringar som deltar är mindre i Finland än i andra nordiska länder. Undersökningar visar att småbarnspedagogisk verksamhet av hög kvalitet inverkar positivt på barnets uppväxt, utveckling och lärande senare i livet. Småbarnspedagogiken förebygger utslagning och hjälper särskilt barn med sämre utgångsläge redan innan de börjar skolan, säger Grahn-Laasonen.

Under försökets andra omgång fördubblas statens finansieringsandel till kommunerna och de uteblivna klientavgifterna ersätts till 40 procent. I försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik får kommunerna statsunderstöd för att kompensera de minskade klientavgifterna.

Enligt undervisningsministern skapar försöket en grund för utvecklandet av småbarnspedagogiken

- Det naturliga skulle vara att som nästa steg göra förskoleundervisningen tvåårig. På så sätt kommer alla fem- och sexåringar att omfattas av avgiftsfri förskoleundervisning 20 timmar per vecka. Jag hoppas att den här viktiga jämlikhetsreformen tas in redan i nästa regeringsprogram. Stöd i ett tidigt skede och en stabil början på skolgången förbygger många problem i framtiden, konstaterar undervisningsministern.

Kommunerna som är med i försöket deltar i Utbildningsstyrelsens nätverk där man utvecklar femåringarnas småbarnspedagogik och gör försök med nya modeller för att förskoleundervisningen ska kunna inledas redan i femårsåldern.

Upplysningar: 

- Emmi Venäläinen, undervisningsministerns specialmedarbetare, tfn 044 2811 234
- Kirsi Alila (UKM), undervisningsråd, tfn 02953 30365
- Tarja Kahiluoto (UKM), undervisningsråd, tfn 02953 30386

  • Försökets förstaskede genomförs under augusti 2018 – juli 2019. Understödet som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet stödet under det första skedet 20 procent av de uteblivna klientavgifterna. Uppskattningsvis ca 12 400 femåringar har omfattats av försöket.
  • Syftet med den avgiftsfria verksamheten är att utreda den avgiftsfria småbarnspedagogikens kostnadseffekter. Målet är att under de kommande åren få med en så stor del av femåringarnas åldersgrupp som möjligt i den småbarnspedagogiska verksamheten.
Sanni Grahn-Laasonen Småbarnspedagogik