Undervisnings- och kulturministeriets evenemang

I undervisnings- och kulturministeriets evenemangskalender hittar du ministeriets seminarier och evenemang samt tillställningar där ministeriet är med om att ordna.

Genom att välja datum i kalendern kan du granska såväl kommande som gamla evenemang samt eventuellt material i anslutning till dessa.

 

SKY arbetsgruppen för Engagerande arbete i skolgemenskapen, MLL Mannerheims Barnskyddsförbund och Folkhälsan bjuder gemensamt in skolorna att uppmärksamma #ISKOLAN -dagen 7.9.2022.

Arrangör: UKM