Undervisnings- och kulturministeriets evenemang

I undervisnings- och kulturministeriets evenemangskalender hittar du ministeriets seminarier och evenemang samt tillställningar där ministeriet är med om att ordna.

Genom att välja datum i kalendern kan du granska såväl kommande som gamla evenemang samt eventuellt material i anslutning till dessa.

Under seminariet ”Två år av ungdom på distans – hur ser framtiden ut?” berättar unga själva hur coronarestriktionerna har påverkat deras vardag, studier, arbetsmöjligheter och välbefinnande samt vilka spår coronapandemin har lämnat hos dem.

Arrangör: UKM

Välkommen att ta del av de centrala slutsatserna i rapporten kring den svenskspråkiga utbildningens särdrag, utmaningar och utvecklingsbehov, med presentationer och diskussion kring mål och visioner för framtiden!

Arrangör: UKM