Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

 

Unescon maailmanperintökohteet Vanha Rauma ja Suomenlinna viettivät 30-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2021. Suunnitelmissa ollut juhlaseminaari siirtyi koronan takia kuluvaan vuoteen, joka on myös maailmanperintösopimuksen 50-vuotisjuhlavuosi.

Järjestäjä: OKM

 

Unescon maailmanperintökohteet Vanha Rauma ja Suomenlinna viettivät 30-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2021. Suunnitelmissa ollut juhlaseminaari siirtyi koronan takia kuluvaan vuoteen, joka on myös maailmanperintösopimuksen 50-vuotisjuhlavuosi.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Itä-Suomen yliopiston Ohjauksen koulutus järjestävät yhteistyössä tutkimuspohjaisen webinaarisarjan perusopetuksen oppilaanohjauksen Oikeus oppia –hankkeiden tueksi. Webinaarisarja on tarkoitettu ensisijaisesti Oikeus oppia –ohjelman kautta valtion erityisavustusta saaneille perusopetuksen hankkeille, mutta webinaarien luento-osuuksiin ovat kaikki tervetulleita.

Järjestäjä: OKM

Kaksi vuotta nuoruutta etänä – miltä näyttää tulevaisuus? -seminaarissa kuullaan nuorilta itseltään, miten koronarajoitukset ovat vaikuttaneet heidän arkeensa, opintoihinsa, työmahdollisuuksiinsa ja hyvinvointiinsa, ja millaisen jäljen korona jätti heihin.

Järjestäjä: OKM

Sitouttavan kouluyhteisötyön kevätwebinaari järjestetään to 12.5.2021 klo 9.00 – 15.00 verkossa. Tapahtumassa luodaan katsaus teemaan liittyvään kansalliseen kehittämistyöhön.

Järjestäjä: OKM

Opettajankoulutusfoorumin kevätseminaari 2022 järjestetään toukokuussa Helsingin Paasitornissa.

Järjestäjä: OKM

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen jakaa Avartti-tunnustukset

Avartti on 14–24-vuotiaiden kansainvälinen harrastusohjelma, joka innostaa nuoria löytämään vahvuutensa ja omat polkunsa. Avartti-ohjelman kautta mahdollistetaan erilaisista taustoista tulevien nuorten osallistuminen harrastustoimintaan muiden nuorten kanssa.

Tervetuloa vuoden 2022 toiseen webinaariin, jossa jaetaan tietoa jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden edistymisestä. Tilaisuus järjestetään virtuaalisesti 13.5.2022.

Järjestäjä: OKM, TEM

Välkommen att ta del av de centrala slutsatserna i rapporten kring den svenskspråkiga utbildningens särdrag, utmaningar och utvecklingsbehov, med presentationer och diskussion kring mål och visioner för framtiden!

Järjestäjä: OKM

Ehdotus kulttuuriperintöstrategiaksi vuosille 2022–2030 julkistetaan

Kulttuuriperintöstrategian laatiminen sisältyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan (2019). Tavoitteena on, että valtioneuvosto tekee laaditun ehdotuksen pohjalta periaatepäätöksen vuoteen 2030 ulottuvaksi kulttuuriperintöstrategiaksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää ammatillisen koulutuksen järjestäjille vuoden 2022 strategiarahoituksen hakuun liittyvän webinaarin.

Järjestäjä: OKM

Työryhmän ehdotus kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartaksi julkistetaan

Työryhmän valmistelema tiekarttaehdotus määrittelee tulevien vuosien kulttuurimatkailun kansalliset kehittämistoimet. Tiekartan pääasiallisena tavoitteena on luoda yhteinen suunta tulevaisuuden kestävälle ja kilpailukykyiselle kulttuurimatkailulle.

Kohti kestävää arkkitehtuuria – Suomen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2022–2035 julkaistiin tammikuussa 2022. Ohjelma kutsuu rakennettuun ympäristöön vaikuttavat toimijat laajaan yhteistyöhön. Tervetuloa mukaan yhteistyön käynnistykseen.

Järjestäjä: OKM, YM

Valtion ulkomainen kääntäjäpalkinto 2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain valtion ulkomaisen kääntäjäpalkinnon Kirjallisuuden vientikeskus FILIn neuvottelukunnan esityksestä ansioituneelle suomalaisen kirjallisuuden kääntäjälle. Palkintoa on jaettu vuodesta 1975. 

Toisen asteen koulutuksen kehittämishanketta käsittelevä webinaari

Järjestäjä: OKM