Hoppa till innehåll

Rätten till stöd hos barn som deltar i småbarnspedagogik stärks betydligt 1.8.2022.

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2021 14.42 | Publicerad på svenska 16.12.2021 kl. 14.59
Pressmeddelande
Lasta puetaan

Riksdagen har godkänt en ändring av lagen om småbarnspedagogik. I och med lagen får barn som deltar i småbarnspedagogik en avsevärt starkare rätt till stöd. Torsdagen den 16 december föreslog statsrådet att republikens president skulle stadfästa lagarna samma dag.

Genom lagen har barn som deltar i småbarnspedagogiken rätt att som en del av den högklassiga grundläggande verksamheten inom småbarnspedagogiken få sådant allmänt stöd som barnets individuella utveckling, lärande och välbefinnande förutsätter. Stöd ska ges utan dröjsmål när stödbehovet framkommit. Om stödet inte är tillräckligt kan det ges som intensifierat eller särskilt stöd.

– Småbarnspedagogiken är en viktig startpunkt för barnets lärande. Lagändringen som nu godkänts stärker varje barns rätt till stöd för att problem med barnets färdigheter och lärande ska kunna lösas och underlättas genast i början av lärandevägen. Ett tillräckligt starkt stöd som ges vid rätt tidpunkt i alla utvecklingsskeden är en förutsättning för ett jämlikt och lyckligt samhälle, säger undervisningsminister Li Andersson.

Ett förvaltningsbeslut ska fattas om att ge ett barn intensifierat och särskilt stöd. I beslutet ska alltid nämnas stödformerna, platsen där småbarnspedagogiken ordnas och stödtjänsterna. Beslutet fattas av den kommun som ansvarar för anordnandet av småbarnspedagogiken.

Riksdagen fogade två uttalanden till lagen. Riksdagen förutsätter att genomförandet av barnets stöd och resurserna för det inom småbarnspedagogiken följs upp och att det utifrån detta görs en utredning till kulturutskottet före utgången av 2024 om behoven att ändra bestämmelserna om barnets stöd. 

Samtidigt förutsatte riksdagen att regeringen genomför en totalreform av systemet för stöd för lärande på hela utbildningsvägen från småbarnspedagogiken till högskolestudierna så att alla som upplever inlärningssvårigheter och behöver stöd i sina studier får det stöd de behöver redan i ett så tidigt skede som möjligt.

Lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2022.

Mer information: 

  • regeringsrådet Kirsi Lamberg, tfn 02953 30397
  • undervisningsrådet Kirsi Alila, tfn 02953 30365
Li Andersson Småbarnspedagogik Utbildning