Hoppa till innehåll

Barnets rätt till stöd stärks inom småbarnspedagogiken – 35 miljoner euro kan sökas för att främja genomförandet av reformen av stöd

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 23.2.2022 12.02 | Publicerad på svenska 23.2.2022 kl. 12.54
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statsunderstöd för anordnare av småbarnspedagogik för att stärka stödet inom småbarnspedagogiken 2022–2023. Totalt kan 35 miljoner euro sökas.

Rätten till stöd hos barn som deltar i småbarnspedagogik stärks från och med början av augusti. Genom lagen har barn som deltar i småbarnspedagogiken rätt att få sådant allmänt, intensifierat och särskilt stöd som barnets individuella utveckling, lärande och välbefinnande förutsätter.

– Barnets rätt till stöd stärks i och med den nya lagen. En högklassig småbarnspedagogik är viktig för barnets hela senare lärande, och varje barn ska ha rätt att få det stöd som han eller hon behöver i rätt tid från och med de allra första åren av lärande, säger undervisningsminister Li Andersson.

De former av stöd som ges inom småbarnspedagogiken är pedagogiskt stöd, vårdinriktat stöd och strukturellt stöd. Barnet rättsskydd när det gäller att få stöd stärks också genom det i lagen inskrivna förvaltningsbeslutet om intensifierat och särskilt stöd samt om stödtjänster på det allmänna stödets nivå.

Genomförandet av reformen stöds med det understöd som nu utlyses. Genom understödet utvecklas bestående verksamhetsmodeller, strukturer och arbetskulturer samt stöds möjligheterna för anordnare av småbarnspedagogik att anställa småbarnspedagogisk personal i syfte att genomföra stödet inom småbarnspedagogiken på ett lagenligt och högkvalitativt sätt.

Understödet kan användas för att anställa personal inom småbarnspedagogiken, i synnerhet speciallärare och lärare, för att anskaffa utbildning i anslutning till stödet till personalen och för att utveckla sektorsövergripande och mångprofessionella samarbetsformer.

Statsunderstödet är en del av utvecklingsprogrammet för kvalitet och jämlikhet inom småbarnspedagogiken Utbildning för alla och dess genomförande.

Ansökningstiden går ut den 30 mars 2022.

Länk till utlysningen

Mer information:
Kirsi Alila, undervisningsråd, tfn 0295 330 365
Mervi Eskelinen, specialsakkunnig, tfn 0295 330 160

Li Andersson Småbarnspedagogik