Hoppa till innehåll

Barnets rätt till stöd stärks i augusti – 34 miljoner euro för att främja reformen av stöd

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 10.5.2022 13.20 | Publicerad på svenska 10.5.2022 kl. 15.55
Pressmeddelande

Rätten till stöd hos barn i småbarnspedagogiksåldern stärks från och med början av augusti. Undervisningsminister Li Andersson har beviljat 34,3 miljoner euro för att förnya stödet enligt lagen om småbarnspedagogik.

Genom lagändringen har barn som deltar i småbarnspedagogiken rätt att få sådant allmänt, intensifierat och särskilt stöd som barnets individuella utveckling, lärande och välbefinnande förutsätter.

Genomförandet av reformen i kommunerna stöds med hjälp av de understöd som nu beviljats. Genom understödet utvecklas bestående verksamhetsmodeller, strukturer och arbetskulturer samt stöds möjligheterna för anordnare av småbarnspedagogik att anställa småbarnspedagogisk personal i syfte att genomföra stödet inom småbarnspedagogiken på ett lagenligt och högklassigt sätt.

- Inom småbarnspedagogiken skapas en grund för barnets senare lärande, och även stödet måste vara tillräckligt redan från de första åren. Genom ändringen av lagen om småbarnspedagogik stärker vi varje barns rätt att få det stöd som han eller hon behöver. Finansieringen gör det möjligt att verkställa lagen, och med hjälp av den kan man i kommunerna till exempel öka personalantalet och personalutbildningen inom småbarnspedagogiken, säger undervisningsminister Li Andersson.

Understödet kan användas för anställning av småbarnspedagogisk personal, i synnerhet speciallärare och lärare, för personalutbildning som anknyter till stödet inom småbarnspedagogiken samt för utveckling av sektorsövergripande och mångprofessionella samarbetsformer. 

Statsunderstödet är en del av utvecklingsprogrammet för kvalitet och jämlikhet inom småbarnspedagogiken och dess genomförande.

Beviljade understöd

Mer information:

  • Kirsi Alila, undervisningsråd, tfn 0295 330 365
  • Mervi Eskelinen, specialsakkunnig, tfn 0295 330 160
Li Andersson Småbarnspedagogik Utbildning