Päättyneitä hankkeita ja ohjelmia

Tälle sivulle koottujen hankkeiden ja ohjelmien sisältöjä ei enää päivitetä, mutta löydät tietoja niiden aiemmista vaiheista ja aineistoista. Voit myös hakea tietoja muista opetus- ja kulttuuriministeriön aiemmista hankkeista.

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuus laajennetaan jatkumaan 18 vuoteen.

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oikeus osata -kehittämisohjelma

Oikeus osata -kehittämisohjelma

Oikeus osata -kehittämisohjelma varmistaa, että ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat saavat ammattiosaamisen ja hyvät perustaidot.

Oikeus osata -kehittämisohjelma

Sitouttava kouluyhteisötyö

Sitouttava kouluyhteisötyö

Perusopetuksen sitouttavan kouluyhteisötyön mallissa tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä poissaoloja ja luoda myönteistä toimintakulttuuria kouluissa.

Sitouttavan kouluyhteisötyön malli

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valinnanmahdollisuuksia sekä koulutuksen järjestämistapaa, ohjausta ja rahoitusta kehitetään.

Laadukas toisen asteen koulutus

Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu

Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu

Viisivuotiaiden lasten maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu päättyi heinäkuun 2021 loppuun. Tavoitteena oli selvittää, miten maksuttomuus vaikuttaa varhaiskasvatukseen osallistumiseen.

Lisätietoa kokeilusta

Tekijänoikeuslain direktiivimuutokset

Tekijänoikeuslain direktiivimuutokset

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee tekijänoikeuslakiin muutokset, joilla.EU-direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla sisällytetään osaksi lainsäädäntöä.

Tekijänoikeuslain DSM-direktiivimuutokset

Koulutusselonteko

Koulutusselonteko

Koulutuspoliittisella selonteolla luodaan tilannekuva koulutuksen nykytilasta sekä tavoitetila tulevaisuuteen.

Koulutuspoliittinen selonteko

Lukiokoulutuksen laatu ja saavutettavuus

Lukiokoulutuksen laatu ja saavutettavuus

Lukion laatu- ja saavutettavuusohjelmalla luodaan pohjaa lukiokoulutuksen laadun systemaattiselle ja pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma

TKI-tiekartta

TKI-tiekartta

Tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden (TKI) strategisia kehittämiskokonaisuuksia ovat osaaminen, uusi kumppanuusmalli ja innovatiivinen julkinen sektori. TKI-tiekartta toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita ja sitä päivitetään vuosittain.

TKI-tiekartta

Korkeakoulutuksen saavutettavuus­suunnitelmatyö

Korkeakoulutuksen saavutettavuus­suunnitelmatyö

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee hallitusohjelman mukaisen korkeakoulutuksen saavutettavuus­suunnitelman.

Korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmatyö

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma

Suomen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2022–2035 julkaistiin tammikuussa 2022.

Apoli2020-ohjelman valmistelu

Esittävän taiteen VOS-uudistus

Esittävän taiteen VOS-uudistus

Esittävän taiteen eli musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen ja performanssitaiteen valtionrahoitusta uudistetaan.

Esittävän taiteen VOS-uudistus

Oikeus oppia -kehittämisohjelma

Oikeus oppia -kehittämisohjelma

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelma.

Oikeus oppia -ohjelma

Toimenpideohjelma kiusaamisen ehkäisemiseksi

Toimenpideohjelma kiusaamisen ehkäisemiseksi

Ohjelman tavoitteena on, että kenenkään ei tarvitse kokea kiusaamista, häirintää, väkivaltaa tai sosiaalista syrjintää koulussa tai oppilaitoksissa.

Toimenpideohjelma kiusaamisen ehkäisemiseksi

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030

Visiotyössä tarkastellaan korkeakoulujärjestelmän kehittämisvaihtoehtoja ja -malleja ja arvioidaan niiden vaikutuksia ja toteuttamiskelpoisuutta.

Visiotyö 2030

Kulttuurin valtionosuuksien rahoituksen uudistus

Kulttuurin valtionosuuksien rahoituksen uudistus

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoituksen valtionosuusjärjestelmää uudistetaan.

Kulttuurin VOS-uudistus

KOTAMO-hanke

KOTAMO-hanke

Hanke ehdottaa toimia, joilla voidaan vahvistaa opetus- ja tutkimushenkilöstön tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

KOTAMO-hanke

Museoiden valtionosuuksien uudistus

Museoiden valtionosuuksien uudistus

Uudistus koskee museoiden rahoitukseen liittyvää valtionosuusjärjestelmää sekä museoiden tehtäviä säätelevää museolakia.

Museoiden VOS-uudistus