Hoppa till innehåll

Ett kapital på 46 miljoner euro från staten till universiteten

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2018 14.14
Pressmeddelande

Statsrådet beslöt under torsdagens allmänna sammanträde om kapitaliseringen av offentligrättsliga universitet och stiftelseuniversitet. Universiteten kapitaliseras med 46 miljoner euro under 2018.

-Staten har efter universitetsreformen kapitaliserat finländska universitet med över en miljard euro. Vidare har universiteten lyckats få ihop ett privat kapital på över 460 miljoner euro. Det här skapar en stark egen grund för universitetens ekonomi. Den här utvecklingen borde fortsätta, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.
Statens kapitaliseringar till universiteten görs i två kategorier:

  •  75 procent av de anslag som reserverats för kapitalisering (34,5 miljoner euro) riktas till universiteten på basis av åtgärder som gäller förnyandet av universitetens betydande strukturer och praxis.
  • 25 procent av de anslag som reserverats för  kapitalisering (11,5 miljoner) riktas till universiteten på basis av forskningens kvalitet och genomslagskraft.

Kapitaliseringen grundar sig på regeringsprogrammet som en del av spetsprojektet för kompetens och utbildning. Det ekonomipolitiska ministerutskottet behandlade kapitaliseringen av universiteten den 23 oktober 2018. Man beslöt att genomföra kapitaliseringen av yrkeshögskolorna separat genom motfinansieringsmodellen.

Upplysningar: överdirektör Tapio Kosunen (UKM), tfn 02953 30440

Tabell över kapital, universitetsspecifikt:

 

  Åtgärder för att förnya strukturer och praxis, euro Forskningens kvalitet och genomslagskraft, euro Kapitalisering av universiteten, euro
Helsingfors universitet 1 650 000  4 069 000 5 719 000
Aalto-universitetet (Aalto-högskolestiftelsen sr)  1 650 000 2 473 000 4 123 000
Åbo Akademi  1 650 000 130 000 1 780 000
Svenska handelshögskolan 250 000 12 000 262 000
Uleåborgs universitet 3 750 000 951 000 4 701 000
Åbo universitet 1 650 000 640 000 2 290 000
Östra Finlands universitet 2 250 000 798 000 3 048 000
Tammerfors tekniska universitet (TTY-stiftelsen sr) 5 000 000 933 000 5 933 000
Villmanstrands tekniska universitet 3 750 000 194 000 3 944 000
Konstuniversitetet 250 000 - 250 000
Tammerfors universitet 5 000 000  264 000 5 264 000
Vasa universitet 1 650 000  85 000 1 735 000
Jyväskylä universitet 2 250 000 882 000 3 132 000
Lapplands universitet 3 750 000 69 000 3 819 000
Totalt 34 500 000 11 500 000 46 000 000
Forskning Högskoleutbildning och forskning Sanni Grahn-Laasonen Spetsprojekt