Hyppää sisältöön

Valtiolta 46 miljoonan euron pääoma yliopistoille

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2018 14.14
Tiedote

Valtioneuvosto päätti torstain yleisistunnossaan julkisoikeudellisille yliopistoille ja säätiöyliopistoille kohdennettavasta pääomittamisesta. Yliopistoja pääomitetaan 46 miljoonalla eurolla vuonna 2018.

— Yliopistouudistuksen jälkeen valtio on nyt pääomittanut suomalaisia yliopistoja yli miljardilla eurolla. Lisäksi yliopistot ovat onnistuneet keräämään yli 460 miljoonaa euroa yksityistä pääomaa. Tämä luo yliopistojen taloudelle vahvaa omaa pohjaa. Tätä kehitystä tulee jatkaa, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Valtion pääomitukset yliopistoille tehdään kahdessa kategoriassa: 

  • 75 prosenttia pääomittamiseen varatuista määrärahoista (34,5 miljoonaa euroa) kohdennetaan yliopistojen rakenteita ja toimintatapoja uudistavien toimenpiteiden perusteella. 
  • 25 prosenttia pääomittamiseen varatuista määrärahoista (11,5 miljoonaa) kohdennetaan yliopistoille tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden perusteella. 

Pääomittaminen perustuu hallitusohjelmaan osana osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeita. Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli yliopistojen pääomittamista 23.10.2018. Ammattikorkeakoulujen pääomitus päätettiin toteuttaa erikseen käyttäen vastinrahamallia.

Lisätietoja: ylijohtaja Tapio Kosunen (OKM), puh. 02953 30440

Julkisoikeudellisten yliopistojen peruspääomaan ja säätiöyliopistojen pysyvästi säilytettävään säätiöpääomaan kohdennettavan pääoman määrä yliopistokohtaisesti:
 

  Rakenteita ja toimintatapoja uudistavat toimenpiteet, euroa Tutkimuksen laatu ja vaikuttavuus, euroa Yliopistojen pääomittaminen, euroa
Helsingin yliopisto 1 650 000  4 069 000 5 719 000
Aalto-yliopisto (Aalto-korkeakoulusäätiö sr)  1 650 000 2 473 000 4 123 000
Åbo Akademi  1 650 000 130 000 1 780 000
Svenska handelshögskolan 250 000 12 000 262 000
Oulun yliopisto 3 750 000 951 000 4 701 000
Turun yliopisto 1 650 000 640 000 2 290 000
Itä-Suomen yliopisto  2 250 000 798 000 3 048 000
Tampereen teknillinen yliopisto (TTY-säätiö sr) 5 000 000 933 000 5 933 000
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3 750 000 194 000 3 944 000
Taideyliopisto 250 000 - 250 000
Tampereen yliopisto 5 000 000  264 000 5 264 000
Vaasan yliopisto 1 650 000  85 000 1 735 000
Jyväskylän yliopisto 2 250 000 882 000 3 132 000
Lapin yliopisto 3 750 000 69 000 3 819 000
Yhteensä 34 500 000 11 500 000 46 000 000
Korkeakoulutus ja tiede Kärkihankkeet Sanni Grahn-Laasonen Tiede