Hoppa till innehåll

Det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och -politik skickas ut på remiss

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2019 9.43 | Publicerad på svenska 15.10.2019 kl. 9.51
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har skickat ut utkastet till Det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken 2020-2023 på remiss. Programmet innehåller målen för regeringens ungdomsarbete och -politik. Målet med programmets åtgärder är att främja ungas uppväxt- och levnadsförhållanden.

Programmet är enligt ungdomslagen ett tväradministrativt program som godkänns av statsrådet vart fjärde år. I programmet slår regeringen fast sina ungdomspolitiska mål för regeringsperioden. Programmet som nu är på remissrunda gäller åren 2020-2023.

Programmet består av tre delar. I den första definierar man regeringens ungdomspolitiska mål, i den andra Finlands mål i ungdomsområdets internationella och europeiska samfund. I den tredje delen beslutar man om fokusområden i anslutning till godkännandet av rätten till statsunderstöd för kompetenscenter inom ungdomsområdet.

I programutkastet slår regeringens fast tre ungdomspolitiska mål för 2020-2023:

  1. Unga vet på vilka sätt man kan delta och påverka och har färdigheter för det
  2. Ungas trygghetskapital växer
  3. Unga har förutsättningar för en fungerande vardag – nu och i framtiden

Remissrundan är öppen fr.o.m. den 14 oktober och utlåtanden bör lämnas in senast den 4 november 2019 kl. 16.

Meningen är att programmet godkänns som statsrådets principbeslut före utgången av 2019.

Begäran om utlåtande

Upplysningar om programmet som är under beredning:

Mikko Cortés Téllez, [email protected], tfn 02953 30080
Hanna Kivimäki, [email protected], tfn 02953 30051
Henni Axelin, [email protected], tfn 02953 30205