Hyppää sisältöön

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma lausunnolle

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 15.10.2019 9.43
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPO) 2020-2023 luonnoksen lausunnolle. Ohjelma sisältää tavoitteet hallituksen nuorisotyölle ja -politiikalle. Ohjelman toimenpiteiden tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja.

Ohjelma on nuorisolain mukainen, poikkihallinnollinen ohjelma, joka hyväksytään valtioneuvostossa joka neljäs vuosi. Ohjelmassa hallitus määrittelee nuorisopoliittiset tavoitteensa hallituskauden ajaksi. Nyt lausunnolla oleva ohjelma laaditaan vuosille 2020-2023.

VANUPO koostuu kolmesta osiosta, joista ensimmäisessä määritellään hallituksen nuorisopoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet, toisessa Suomen tavoitteet nuorisoalan kansainväliselle ja eurooppalaiselle yhteistyölle. Kolmannessa osiossa määritellään painopisteet nuorisoalan valtakunnallisten osaamiskeskusten (oske) valtionapukelpoisuuden hyväksymiselle.

Ohjelmaluonnoksessa hallitus määrittelee kolme nuorisopoliittista tavoitetta vuosille 2020-2023:

  1. Nuorella on keinot ja taidot osallistumiseen ja vaikuttamiseen
  2. Nuorten turvallisuuspääoma kasvaa
  3. Nuorella on edellytykset sujuvaan arkeen – nyt ja tulevaisuudessa

Lausuntokierros ohjelmaluonnoksesta on avoinna 14.10. alkaen ja lausuntoja pyydetään 4.11.2019 klo 16.00 mennessä.

Ohjelma on tarkoitus hyväksyä valtioneuvoston periaatepäätöksenä vuoden 2019 loppuun mennessä.

Lausuntopyyntö 

Lisätietoja valmisteltavasta ohjelmasta antavat:

Mikko Cortés Téllez, [email protected], p. 02953 30080
Hanna Kivimäki, [email protected], p. 02953 30051
Henni Axelin, [email protected], p. 02953 30205