Hoppa till innehåll

Utvecklingsforumet för utbildning och forskning inom rehabilitering inleder sitt arbete

social- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2021 8.59 | Publicerad på svenska 26.3.2021 kl. 14.34
Pressmeddelande

Ett sakkunnigforum som utnämnts för att utveckla utbildningen och forskningen inom rehabilitering har inlett sin mandatperiod som sträcker sig till slutet av 2023. Forumets mål är att utarbeta en plan för utveckling av utbildningen och forskningen inom rehabilitering för åren 2024–2030. Uppgiften är också att främja samarbetet mellan utbildningen och forskningen, förtydliga rollerna och bedöma kompetensbehoven inom branschen. Forumet stärker FUI-verksamheten och riktar den till internationell nivå.

I utvecklingsplanen ingår utredningar om bl.a. arbetslivets kompetensbehov, förslag till utveckling av strukturen inom utbildningen för grundexamen och den kompletterande utbildningen samt ett förslag till forskningsstrategi för rehabiliteringen och utbildningen inom rehabilitering. Forumets verksamhet fokuserar på framtidens utbildning och forskning samt på samarbetet mellan dessa. Beslut om genomförandet av rekommendationerna fattas när forumets arbete färdigställts.

Bakgrunden till inrättandet av forumet är det utvecklingsprogram som hänför sig till betänkandet från kommittén för reform av rehabiliteringen (2017) och programmets förslag gällande en reform av utbildningen och forskningen inom rehabiliteringen i samarbete med utbildningen på andra stadiet, högskolorna och olika forskningsaktörer.

Forskningsprofessor Anna-Liisa Salminen från Folkpensionsanstalten har utnämnts till ordförande för utvecklingsforumet. Vice ordförande är professorn i fysiatri Olavi Airaksinen från Östra Finlands universitet och professor Marketta Rajavaara från Helsingfors universitet. Styrgruppen leder, följer upp och utvärderar utvecklingsforumets verksamhet.

Forumets medlemmar representerar utbildnings- och forskningssystemet och intressentgrupperna på bred basis. Forumet arbetar i gemensamma arbetsmöten och temaspecifika grupper som tar fram en lägesbild, utredningar och förslag. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för forumet i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet.

Mer information:

  • Utvecklingsforumets ordförande, forskningsprofessor Anna-Liisa Salminen, tfn 020 634 1303
  • Undervisningsrådet Aija Töytäri, UKM, tfn 0295 330 197