Hyppää sisältöön

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi aloittaa työnsä

opetus- ja kulttuuriministeriösosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.3.2021 8.59
Tiedote

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi nimitetty asiantuntijafoorumi on aloittanut vuoden 2023 loppuun ulottuvan toimikautensa. Foorumin tavoitteena on suunnitelma kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi vuosille 2024−2030. Tehtävänä on myös edistää alan koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyötä, selkeyttää rooleja ja arvioida osaamistarpeita. Foorumi vahvistaa TKI-toimintaa ja suuntaa sitä kansainväliselle tasolle.

Kehittämissuunnitelmaan sisältyy selvityksiä muun muassa työelämän osaamistarpeista, ehdotukset perustutkintokoulutuksen ja sitä täydentävän koulutuksen rakenteen kehittämisestä sekä ehdotuksen kuntoutuksen ja kuntoutuksen koulutuksen tutkimusstrategiaksi. Foorumin toiminta suuntaa tulevaisuuden koulutukseen ja tutkimukseen sekä niiden yhteistyöhön. Suositusten toimeenpanosta päätetään foorumin työskentelyn jälkeen.

Foorumin perustamisen taustalla on kuntoutuksen uudistamiskomitean mietintöön liittyvä kehittämisohjelma (2017) ja siihen kirjatut ehdotukset kuntoutusalan koulutuksen ja tutkimuksen uudistamiseksi yhteistyössä toisen asteen koulutuksen, korkeakoulujen ja eri tutkimustahojen kanssa.

Kehittämisfoorumin puheenjohtajaksi on nimetty tutkimusprofessori Anna-Liisa Salminen Kelasta. Varapuheenjohtajat ovat fysiatrian professori Olavi Airaksinen Itä-Suomen yliopistosta ja professori Marketta Rajavaara Helsingin yliopistosta. Ohjausryhmä johtaa, seuraa ja arvioi kehittämisfoorumin toimintaa.

Foorumin jäsenet edustavat laajasti koulutus- ja tutkimusjärjestelmää ja sidosryhmiä. Foorumi työskentelee yhteisissä työkokouksissa ja teemakohtaisissa ryhmissä, jotka tuottavat tilannekuvaa, selvityksiä ja esityksiä. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa foorumista yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Lisätietoja:

  • Kehittämisfoorumin puheenjohtaja, tutkimusprofessori Anna-Liisa Salminen, p. 020 634 1303
  • Opetusneuvos Aija Töytäri, OKM, p. 0295 330 197