Hoppa till innehåll

Utredning tar fram metoder för att förbättra tillgången på veterinärer

jord- och skogsbruksministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2022 14.32 | Publicerad på svenska 3.11.2022 kl. 17.03
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har beslutat att tillsätta ett utredningsprojekt som gäller veterinärutbildningen. Projektet genomförs i nära samarbete med jord- och skogsbruksministeriet. Syftet med utredningen är att bedöma de kvantitativa utbildningsbehoven inom veterinärutbildningen och att föreslå hur utbildningsmängden vid behov kan ändras till en nivå som är hållbar med tanke på arbetslivets behov.

I utredningsprojektet bedöms dessutom andra orsaker till problemen med att rekrytera veterinärer och ges förslag på hur såväl arbetslivet som utbildningen kan utvecklas. Tyngdpunkten i utredningen ligger på att förbättra tillgången på produktionsveterinärer och tillsynsveterinärer.

– Bristen på veterinärer är ett allvarligt problem, i samband med vilket vi har fått ett stort antal vädjanden från olika håll i Finland. Målet är att utreda om antalet utbildningar är tillräckligt, hur utbildningen bör utvecklas, varför lediga platser inte tillsätts och hur utmaningen bäst kan hanteras, säger forsknings- och kulturminister Petri Honkonen.

Undervisnings- och kulturministeriet och jord- och skogsbruksministeriet har tillsammans beslutat att beställa en utredning om veterinärutbildningen från FCG Finnish Consulting Group Oy. En styrgrupp bestående av företrädare för undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och centrala intressegrupper styr genomförandet av utredningen. Utredningen ska vara klar senast den 31 december 2022.

– Veterinärer behövs i alla skeden av husdjursproduktionen och livsmedelsproduktionen. Veterinärernas arbetsinsats är också viktig när det gäller att trygga djurens välbefinnande och bekämpa smittsamma djursjukdomar. Den kommunala veterinärvården spelar en viktig roll i tryggandet av veterinärtjänster. Om det inte finns några sökanden till de kommunala tjänsterna, är hela systemet i fara. Jag är glad att man nu utreder problemen med tillgången på veterinärer och letar efter lösningar som kan genomföras i praktiken, säger jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Mer information:

  • Sanna Hirsivaara, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 404
  • Kajsa Hakulin, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 361
Antti Kurvinen Högskoleutbildning och forskning Petri Honkonen