Hyppää sisältöön

Selvitys etsii keinoja eläinlääkärien saatavuuden parantamiseksi

maa- ja metsätalousministeriöopetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 3.11.2022 14.32
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt asettaa eläinlääkärikoulutusta koskevan selvityshankkeen. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Selvityksen tehtävänä on arvioida eläinlääkärikoulutuksen määrällisiä koulutustarpeita ja ehdottaa, miten eläinlääkärikoulutuksen koulutusmääriä voidaan tarvittaessa muuttaa työelämän tarpeiden näkökulmasta kestävälle tasolla.

Lisäksi selvityshankkeessa arvioidaan muita syitä eläinlääkärien rekrytointiongelmiin ja tehdään ehdotuksia niin työelämän kuin koulutuksenkin kehittämiseksi. Selvityksen painopisteenä on tuotantoeläinlääkärien ja valvontaeläinlääkärien saatavuuden parantaminen.

– Eläinlääkäripula on vakava ongelma. Olemme saaneet tähän liittyen runsaasti vetoomuksia eri puolilta Suomea. Tavoitteena on tutkia, riittävätkö koulutusmäärät, millä tavalla koulutusta tulisi kehittää, miksi avoimet työpaikat eivät täyty ja miten haasteeseen voidaan parhaiten vastata, kertoo tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö ovat yhdessä päättäneet eläinlääkärikoulutuksen selvityksen hankkimisesta FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä. Selvityksen toteuttamista ohjaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön ja keskeisten sidosryhmistä edustajista koottu ohjausryhmä. Selvityksen määräaika on 31.12.2022.

– Eläinlääkäreitä tarvitaan kotieläintuotannon ja elintarviketuotannon kaikissa vaiheissa. Eläinlääkäreiden työpanos on myös olennainen eläinten hyvinvoinnin turvaamisessa ja tarttuvien eläintautien torjunnassa. Kuntien eläinlääkintähuollolla on keskeinen rooli eläinlääkäripalveluiden turvaamisessa. Jos kuntien virkoihin ei saada hakijoita, koko järjestelmä on vaarassa. Olen iloinen, että eläinlääkärien saatavuudessa esiintyneet ongelmat nyt selvitetään ja niihin etsitään käytännössä toteutettavia ratkaisuja, sanoo maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Lisätietoja:

  • Opetusneuvos Sanna Hirsivaara, OKM, p. 0295 330 404
  • Neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, MMM, p. 0295 162 361
Antti Kurvinen Korkeakoulutus ja tiede Petri Honkonen