Hoppa till innehåll

Uppföljningsgrupp till stöd för utvärderingen av universitetens autonoma ställning

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2020 15.15 | Publicerad på svenska 12.10.2020 kl. 16.29
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har utsett en uppföljningsgrupp till stöd för utredningsgruppen som ska bedöma tillståndet för universitetens administrativa autonomi som utsågs i juni 2020. Uppföljningsgruppen ska ge universitetssamfundets – personalens, de studerandes och ledningens – synpunkter på utredningen av universitetens administrativa autonomi.

Utredningsgruppen ska utöver uppföljningsgruppen också i bred omfattning höra studerande, personal, stiftelseuniversitetens grundare och representanter för universitetens ledning och förvaltning samt olika intressegrupper. Uppföljningsgruppens mandatperiod sträcker sig till utgången av mars 2021.

Överdirektör Atte Jääskeläinen vid undervisnings- och kulturministeriet har kallats till ordförande för uppföljningsgruppen. Medlemmarna i gruppen är

  • Informationssäkerhetschef Mats Kommonen, Åbo universitet, Fackförbundet Pro
  • Specialsakkunnig Hanna Tanskanen, Utbildningssektorns Fackorganisation OAJ rf.
  • Professor Eeva Moilanen, Tammerfors universitet, Professorsförbundet rf.
  • Ledande näringspolitisk expert Heikki Holopainen, Bildningsarbetsgivarna rf.
  • Rektor Ilkka Niemelä, Aalto-universitetet, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf.
  • Generalsekreterare Sonja Raitamäki, Finlands studentkårers förbund rf.
  • Forskningschef Tero Karjalainen, Östra Finlands universitet, Tieteentekijöiden liitto ry.
  • Regeringsrådet Laura Hansén, undervisnings- och kulturministeriet
  • Undervisningsrådet Ulla Mäkeläinen, undervisnings- och kulturministeriet (sekreterare)

Ministeriet tillsatte en utredningsgrupp den 26 juni 2020 för att genomföra den bedömning av den administrativa autonomins tillstånd och dess förhållande till grundlagens krav som ingår  i regeringsprogrammet för statsminister Marins regering inom de olika universiteten i förvaltningsform.

Pressmeddelande 26.6.2020: Arbetsgrupp utreder den administrativa autonomins tillstånd i universiteten

Mer information

Undervisningsrådet Ulla Mäkeläinen, tfn 0 295 330 223

Högskoleutbildning och forskning