Hoppa till innehåll

Ungdomscentralernas verksamhet stöds med 3,4 miljoner euro i allmänna understöd

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2024 10.13 | Publicerad på svenska 26.1.2024 kl. 10.53
Pressmeddelande

Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist har beviljat sammanlagt 3 435 000 euro i allmänna understöd till åtta ungdomscentraler med rätt till statsbidrag.

– Ungdomscentralernas verksamhet är en viktig del av hela området för ungdomsarbete, som syftar till att stödja de ungas allmänna välbefinnande och utveckling på olika sätt. Ungdomscentralernas huvudsakliga uppgift är att erbjuda handledd och mångsidig verksamhet för unga året om. Målet med centralernas ungdomsarbete är också att främja de ungas internationalisering och kunskaper om hållbar utveckling, säger minister Bergqvist.

Ungdomscentralernas anslag i statsbudgeten har minskat jämfört med året innan, men beloppet av allmänna understöd ligger kvar på samma nivå som tidigare år. Ungdomscentralen Pikku-Syöte ansökte inte om understöd, vilket i någon mån kompenserar sparåtgärderna för 2024.

Vid prövningen av beloppet på statsunderstöd för en ungdomscentral bedömer undervisnings- och kulturministeriet centralens planerade och genomförda verksamhet och dess effekter. I utvärderingen ingår också ungdomsarbetets kvalitet och omfattning.

Allmänna understöd till ungdomscentraler som är berättigade till statsbidrag 2024

Ungdomscentral Understöd, euro
Ankkapurhan kulttuurisäätiö / Anjala 400 000
Kannonkosken kommun / Piispala  600 000
Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Inari Oy / Vasatokka 210 000
Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki Oy  305 000
Nuoriso- ja Matkailukeskus Hyvärilä Oy 450 000
Ungdomscentralen Villa Elba Oy 490 000
Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö / Metsäkartano 470 000
Virdois stad / Marttinen 510 000
Sammanlagt 3 435 000

Mer information: Marja N. Pulkkinen, överinspektör, tfn 0295 330 113