Hoppa till innehåll

Undervisningsminister Jussi Saramo: 67,8 miljoner euro för specifika åtgärder för att bekämpa den regionala ojämlikheten inom utbildningen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 15.4.2021 11.20 | Publicerad på svenska 15.4.2021 kl. 11.33
Pressmeddelande
Poika viittaa koulussa

Undervisningsminister Jussi Saramo har beviljat 67,8 miljoner euro i jämlikhetsfinansiering som en del av programmet Utbildning för alla för åtgärder som främjar jämlikheten och kvaliteten inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Finansieringen stärker jämställdheten och likställdheten inom utbildningen genom att stödet riktas särskilt till de skolor i områden där familjernas situation och andra socioekonomiska faktorer innebär en ökad risk för sämre inlärningsresultat. 

– Det räcker inte om bara en del av barnen och ungdomarna mår bra. Bred kompetens är grunden för Finlands välfärd, och den är hotad om inlärningsresultaten differentieras mellan rika och fattiga områden.   Ett land i Finlands storleksklass har inte råd att gå miste om ett enda barns och eller en enda ung persons kunnande. Pengar och resurser måste riktas dit de behövs, så att var och en kan lära sig till sin fulla potential, säger undervisningsminister Jussi Saramo.

Understödet gör det möjligt att mer individuellt stödja barns och ungas lärande och bidrar till att stärka lärandet i områden där inlärningsresultaten riskerar att försvagas. Inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen kan jämlikhetsfinansieringen användas för att anställa lärare som kompanjonlärare, dela upp grupper eller för delade lektioner samt för att anställa assistenter. Inom småbarnspedagogiken kan jämlikhetsfinansieringen användas för att anställa extra personal (lärare inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik, socionom inom småbarnspedagogik, barnskötare eller assistenter) och för att minska storleken på barngrupperna. Därtill effektiveras stödet för barn inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen så att barnet får det stöd som krävs och att det sätts in i ett tillräckligt tidigt skede.

Enligt responsen från kommuner och städer anses understödet vara en viktig del av arbetet på lokal nivå för att stärka jämlikheten inom utbildningen. Genom projekten har man kunnat möjliggöra åtgärder som identifierar behoven på lokal nivå.

Understödet gäller åren 2021-2022. Statsunderstödet har beviljats till 117 anordnare av småbarnspedagogik till ett belopp på sammanlagt 24,6 miljoner euro. 181 anordnare inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning beviljades sammanlagt 43,2 704 euro.
Understödet för småbarnspedagogik har beviljats till kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik.

Understödet för förskoleundervisning och grundläggande utbildning har beviljats till kommuner, samkommuner och privata sammanslutningar med tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

Mer information:

Understöd för förskoleundervisning och grundläggande utbildning (PDF)

  • Undervisningsrådet Mika Puukko, tfn 0295 330032 
  • Projektsekreterare Aili Tervonen, tfn 0295 330216

Understöd för småbarnspedagogik (PDF)

  • Specialsakkunnig Mervi Eskelinen, tfn 0295 330160 
  • Projektsekreterare Aili Tervonen, tfn 0295 330216