Hyppää sisältöön

Opetusministeri Jussi Saramo: 67,8 miljoonaa täsmätoimiin koulutuksen alueellisen eriarvoistumisen torjumiseksi

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 15.4.2021 11.20
Tiedote
Poika viittaa koulussa

Opetusministeri Jussi Saramo on myöntänyt 67,8 miljoonaa euroa tasa-arvorahoitusta osana Oikeus Oppia -ohjelmaa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa ja laatua edistäviin toimenpiteisiin.

Rahoituksen avulla vahvistetaan koulutuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kohdentamalla tukea erityisesti niille kouluille, jotka sijaitsevat alueilla, joilla perheiden tilanne ja muut sosioekonomiset tekijät voivat altistaa heikommille oppimistuloksille. 

– Ei riitä, että vain osalla lapsista ja nuorista menee hyvin. Laaja osaaminen on Suomen hyvinvoinnin perusta, jota uhkaa oppimistulosten eriytyminen rikkaiden ja köyhien alueiden välillä. Suomen kokoisella maalla ei ole varaa hukata yhdenkään lapsen ja nuoren osaamista. Rahaa sekä resursseja on suunnattava sinne missä niitä tarvitaan, jotta jokainen voi oppia täyden kykynsä mukaan, opetusministeri Jussi Saramo sanoo.

Avustus mahdollistaa aiempaa yksilöllisemmän lasten ja nuorten oppimisen tukemisen ja auttaa vahvistamaan oppimista alueilla, joilla oppimistulokset uhkaavat jäädä matalammiksi. Esi- ja perusopetuksessa tasa-arvorahoitusta voidaan käyttää opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, ryhmien jakamiseen tai jakotunteihin sekä avustajien palkkaamiseen.

Varhaiskasvatuksessa tasa-arvorahoitusta voidaan käyttää lisähenkilöstön palkkaamiseen (varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen erityisopettajat, varhaiskasvatuksen sosionomit, lastenhoitajat tai avustajat) ja lapsiryhmien kokojen pienentämiseen. Lisäksi tehostetaan lapsen varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä ja riittävän varhaista tukea.

Kunnilta ja kaupungeilta saadun palautteen mukaan avustusta pidetään tärkeänä osana paikallisen tason työtä koulutuksen tasa-arvon vahvistamiseksi. Hankkeilla on pystytty mahdollistamaan paikalliset tarpeet tunnistavia toimenpiteitä.

Avustus koskee vuosia 2021-2022. Valtionavustusta myönnettiin 117:lle varhaiskasvatuksen järjestäjälle yhteensä 24,6 miljoonaa euroa. Esi- ja perusopetuksen 181:lle järjestäjälle myönnettiin yhteensä 43,2 miljoonaa euroa.

Avustusta varhaiskasvatukseen ovat saaneet kunnat ja kuntayhtymät, jotka järjestävät varhaiskasvatusta.

Esi- ja perusopetuksen avustusta ovat saaneet kunnat ja kuntayhtymät sekä yksityiset yhteisöt, joilla on esiopetuksen ja perusopetuksen järjestämislupa.

Lisätietoja
esi- ja perusopetus:
Opetusneuvos Mika Puukko, puh. 0295 330032
Projektisihteeri Aili Tervonen, 0295 330216

varhaiskasvatus:
Erityisasiantuntija Mervi Eskelinen p. 0295 330 160
Projektisihteeri Aili Tervonen, 0295 330216

Jussi Saramo Koulutus Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus