Hyppää sisältöön

Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää, kuinka opetus- ja tutkimushenkilöstön tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus toteutuvat korkeakouluissa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 2.12.2021 9.14
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama KOTAMO-hanke selvittää, miten henkilöstön tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta voidaan edistää suomalaisissa korkeakouluissa. Selvityksen pohjalta kehitetään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia korkeakouluille ja kansallisiksi politiikkatoimiksi.

Tasa-arvoiseen, yhdenvertaiseen ja monimuotoiseen työelämään on vielä matkaa sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa. Esimerkiksi tyypilliset urapolut eroavat sukupuolen, kansalaisuuden ja etnisen taustan mukaan. Myös kansainvälisessä korkeakouluja koskevassa keskustelussa ja kehittämistoimissa kiinnitetään entistä enemmän huomiota juuri yhdenvertaisuuteen ja monimuotoisuuteen osana korkeakoulujen laadullista kehittämistä.

– Tämä hanke tuottaa tutkittua tietoa, johon nojaten voimme kansallisesti ottaa seuraavat askeleet korkeakoulujen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä, opetusneuvos Matti Kajaste toteaa.

KOTAMO-hanke perehtyy muun muassa opetus- ja tutkimushenkilöstön rekrytointien, urakehityksen ja työilmapiirin tasa-arvoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen haastatteluiden, kyselyn ja työpajojen avulla. Hankkeessa tarkastellaan myös, mitä verrokkimaissa on tehty korkeakoulujen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Selvityksen tulosten pohjalta hanke tekee konkreettisia ehdotuksia politiikkatoimista ja korkeakoulujen toimintatavoista, joilla voidaan vahvistaa tasa-arvoa suomalaisissa korkeakouluissa.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien, eli suomalaisten korkeakoulujen henkilöstön, johdon ja rahoittajien kanssa. Selvityksen toteuttavat Demos Helsinki, Oxford Research, Includia Leadership, tutkija Inkeri Tanhua, professori Liisa Husu ja Kaskas Media.

– Teemme hankkeessa tiivistä yhteistyötä korkeakouluyhteisön ja rahoittajien kanssa, jotta saamme ensi käden tietoa ongelmista ja voimme kehittää yhteistyössä toimintatapoja, joita sidosryhmät voivat oikeasti ottaa käyttöön edistääkseen tasa-arvoa korkeakouluissa, hankekonsortion vetäjä Julia Jousilahti Demos Helsingistä sanoo.

Hankkeen tulokset kootaan kesällä 2022 ilmestyvään loppuraporttiin. Tietoa hankkeen edistymisestä ja keskeisistä tuloksista julkaistaan ministeriön verkkosivuilla. Twitterissä keskusteluun voi osallistua aihetunnisteilla #kotamohanke, #tasaarvo ja #korkeakoulut.

Lisätietoja: