Hoppa till innehåll

Undervisnings- och kulturministeriet utredde jämställdheten och likabehandlingen vid högskolorna

Undervisnings- och kulturministeriet
16.6.2020 8.28 | Publicerad på svenska 25.6.2020 kl. 9.53
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat en utredning över jämställdheten mellan könen och likabehandlingen vid högskolorna. Universitetsforskare Inkeri Tanhua utredde nuläget med betoning på personalens perspektiv och FUI-verksamheten utgående från högskolornas jämställdhets- och likabehandlingsplaner.

I högskolornas jämställdhets- och likabehandlingsplaner finns många bra idéer för främjandet av jämställdheten och likabehandlingen i fråga om personalen. För personalens del behandlas främst jämställd rekrytering, karriärutveckling, lönesättning, hur man kombinerar arbete och familjeliv och hur man motverkar diskriminering och trakasserier. Åtgärder för att främja likabehandling och internationalism bland personalen anknyter oftast till rekrytering eller utveckling av arbetsgemenskapen med hjälp av olika likabehandlingsutbildningar. På basis av utredningen bör många högskolor uppdatera sina jämställdhets- och likabehandlingsplaner på det sätt som lagen förutsätter. Även åtgärderna kunde göras mer konkreta.

Utredningen som nu publicerats är den första delen i ett projekt med två skeden. Hösten 2020 inleder UKM en bredare utredning som syftar till att på ett djupare plan studera hindren för tillgodoseendet av jämställdheten och likabehandlingen i FUI-verksamheten samt till att föra fram god praxis från olika jämförelseländer. Utredningens andra skede, liksom även den fortsatta beredningen av riktlinjerna för tillgänglighetsplanen för högskoleutbildningen, kommer att producera material för utvecklingen av högskolornas planer och arbete i fråga om jämställdhet och likabehandling.  

Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2020:20: Selvitys korkeakoulujen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä (på finska)


Mer information:
undervisningsråd Matti Kajaste,  [email protected], tfn 02955330378
direktör Erja Heikkinen, tfn 0295 330101

Högskoleutbildning och forskning