Hyppää sisältöön

Opetus- ja kulttuuriministeriö selvitti korkeakoulujen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilaa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2020 8.28
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut selvityksen sukupuolten tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta korkeakouluissa. Yliopistotutkija Inkeri Tanhua selvitti tilannetta painottaen henkilöstön näkökulmaa ja TKI-toimintaa korkeakoulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien perusteella.

Korkeakoulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmista löytyy paljon hyviä ideoita henkilöstön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Useimmin käsiteltyjä aiheita ovat henkilöstön osalta etenkin tasa-arvoinen rekrytointi, urakehitys, palkkaus, työn ja perheen yhteensovittaminen, sekä syrjinnän ja häirinnän ennaltaehkäisy. Henkilöstön yhdenvertaisuuden ja kansainvälisyyden edistämisen toimenpiteet liittyvät useimmiten rekrytointiin tai työyhteisön kehittämiseen erilaisten yhdenvertaisuuskoulutusten avulla. Selvityksen perusteella monien korkeakoulujen on lain edellyttämällä tavalla tarpeen päivittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa. Myös toimenpiteiden konkreettisuudessa on vielä parannettavaa.

Nyt julkaistu selvitys on ensimmäisen osa kaksivaiheista hanketta. Syksyllä 2020 OKM käynnistää laajemman selvityksen, jonka tarkoituksena on pureutua syvemmälle tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen esteisiin TKI-toiminnassa sekä tuoda esiin parhaita käytänteitä Suomen eri verrokkimaista. Selvityksen toinen vaihe kuten myös korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelman linjausten jatkotyöstäminen tulee tuottamaan aineksia korkeakoulujen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien ja -työn kehittämiseen.  


Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:20: Selvitys korkeakoulujen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä


Lisätietoja:
opetusneuvos Matti Kajaste, [email protected], p. 02955330378
johtaja Erja Heikkinen, [email protected], p. 0295 330101