Hoppa till innehåll

Undervisnings- och kulturministeriet har delat ut nästan 5,4 miljoner euro för renovering och byggande av kulturlokaler

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 4.4.2023 11.03 | Publicerad på svenska 4.4.2023 kl. 15.49
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen har beviljat 5 390 000 euro för anläggning och renovering av kulturlokaler. Ministern beviljade stöd till sammanlagt 14 projekt.

De största understöden delas ut till totalrenoveringen av Tammerfors Teaterhus (1 miljon euro), lokalprojektet för Norra Karelens museum (900 000 euro), totalrenoveringen av Mellersta Österbottens Kammarorkesters lokaler (800 000 euro), projektet för nybyggnad och totalrenovering av huvudbyggnaden för Pielisen museo (600 000 euro) och projektet för anläggning och totalrenovering av Konstens hus i Åbo (316 000 euro).

I december 2022 beviljades dessutom Björneborgs stad 675 000 euro i understöd för projektet för att totalrenovera Björneborgs konstmuseum.

Statsunderstödet är avsett för anläggning och renovering av lokaler som behövs för kommunernas kulturverksamhet, lokaler för museer, teatrar och aktörer inom scenkonst som får statsandel samt andra nationellt betydande kulturlokaler.

Understödet ansöktes för sammanlagt 17 projekt. De ansökta understöden uppgick till drygt 16 miljoner euro.

Mer information: Päivi Salonen, kulturråd, tfn 0295 330 281