Hoppa till innehåll

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 18 miljoner euro till organisationer inom ungdomsområdet

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 13.2.2024 10.24
Pressmeddelande

Minister Sandra Bergqvist, som ansvarar för ungdomsfrågor, har i år beviljat riksomfattande organisationer inom ungdomsområdet sammanlagt cirka 18 miljoner euro för verksamheten. Understöd delades ut till 80 organisationer.

– Organisationerna erbjuder varje vecka verksamhet som gläder hundratusentals ungdomar och ger dem upplevelser av att lyckas och något meningsfullt att göra under sin fritid. Dessutom får ungdomarna erfarenhet av att höra till en gemenskap, vilket bidrar till att minska risken för att den unga marginaliseras, säger minister Bergqvist.

De understöd som organisationerna får är beroende av prövning och beviljas på basis av ungdomslagen och statsrådets förordning. I början av år 2023 började man uppdatera de bestämmelser i ungdomslagen som gäller beviljandet av understöd, och vid den här ansökningsomgången tillämpades de uppdaterade bestämmelserna för första gången.

Vid prövningen av beloppet på statsunderstödet ska man enligt ungdomslagen beakta arten av organisationens verksamhet, hurdana resultat den ger och hur aktuell den är, verksamhetens omfattning och tillgänglighet, hur organisationen främjar de ungas likställdhet, jämlikhet och delaktighet och hur organisationens förvaltning och ekonomi sköts.

För att verksamheten ska understödjas med anslaget ska den vara allmännyttig. Anslaget är avsett att användas för allmänna understöd för ungdomsarbete och ungdomsverksamhet, men organisationerna kan anvisa en del av anslaget också till deras regionala och lokala medlemsorganisationer.

Av de organisationer som beviljats understöd är de största Finlands scouter rf, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf, Suomen Nuorisoseurat ry och Ungdomsforskningssällskapet rf. 

Beviljade understöd för verksamheten för riksomfattande organisationer på ungdomsområdet

Mer information:

  • Mikko Cortés Téllez, specialplanerare, tfn 0295 330 080
  • Emma Taipale, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330 196
  • Ella Kumpulainen, generalsekreterare, tfn 0295 330 294