Hyppää sisältöön

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi nuorisoalan järjestöjen toimintaan 18 miljoonaa euroa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 13.2.2024 10.24
Tiedote

Nuorisoasioista vastaava ministeri Sandra Bergqvist on myöntänyt valtakunnallisille nuorisoalan järjestöille kuluvan vuoden toimintaan yhteensä noin 18 miljoonaa euroa. Avustusta sai 80 järjestöä.

– Järjestötoiminta tuottaa viikoittain sadoille tuhansille nuorille iloa, onnistumisia ja mielekästä sisältöä heidän vapaa-ajallaan. Lisäksi toiminta tuottaa nuorille kokemuksia kuulumisesta yhteisöihin, ja voi myös osaltaan ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä, sanoo ministeri Bergqvist.

Järjestöjen saamat avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään nuorisolakiin ja valtioneuvoston asetukseen perustuen. Nuorisolaissa olevia avustusten myöntämistä koskevia säännöksiä päivitettiin vuoden 2023 alusta lukien ja päivitettyjä säännöksiä sovellettiin tällä avustuskierroksella ensimmäistä kertaa.

Nuorisolain mukaan valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon järjestön toiminnan laatu ja vaikuttavuus, ajankohtaisuus, laajuus ja saavutettavuus, miten järjestö edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, miten järjestö edistää nuorten osallisuutta sekä miten järjestön hallintoa ja taloutta hoidetaan.

Määrärahasta tuettavan toiminnan on oltava yleishyödyllistä. Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi yleisavustuksina järjestöjen nuorisotyöhön ja -toimintaan, mutta järjestöt voivat osoittaa osan määrärahasta käytettäväksi myös alueellisten ja paikallisten jäsenjärjestöjensä toimintaan.

Suurimpia avustusten saajia olivat Suomen Partiolaiset ry, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry, Suomen Nuorisoseurat ry ja Nuorisotutkimusseura ry.

Myönnetyt avustukset valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen toimintaan

Lisätietoja:

  • Erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez, p. 0295 330 080
  • Neuvotteleva virkamies Emma Taipale, p. 0295 330 196
  • Pääsihteeri Ella Kumpulainen, p. 0295 330 294