Hoppa till innehåll

Understöd för verksamheten inom riksomfattande organisationer på ungdomsområdet

Avustus

Understödet är ämnat för verksamheten inom riksomfattande organisationer på ungdomsområdet för 2023. 

Syftet med understödet är att stärka verksamhetsförutsättningarna för organisationer på ungdomsområdet. Understöd kan beviljas en organisation på ungdomsområdet som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt som berättigad till statsbidrag. Det kan handla om ungdomsorganisationer, organisationer som främjar ungdomsverksamhet, organisationer som bedriver ungdomsarbete och serviceorganisationer på ungdomsområdet.

Understöd för verksamheten inom organisationer på ungdomsområdet kan sökas via webbtjänsten sokunderstod.fi, där det också finns närmare anvisningar för ansökan.

Ansökningstiden börjar den 29 augusti 2022 och går ut den 3 oktober 2022 kl. 16.15.

Den rätt till statsbidrag som understödet förutsätter ska sökas hos ministeriet i god tid före den egentliga ansökan om understöd. Information om rätten till statsbidrag och ansökan om det

Sök understöd -logo.

Unga

Ytterligare information

Mikko Cortés Téllez, specialplanerare, tfn 0295 330 080, [email protected]
Emma Taipale, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330 196, [email protected]
Frågor om användningen av tjänsten sokunderstod.fi [email protected]