Hoppa till innehåll

Understöd för att stödja ordnandet av stora motions- och idrottsevenemang av hög kvalitet

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 22.2.2024 9.43 | Publicerad på svenska 22.2.2024 kl. 15.44
Pressmeddelande

Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist har fattat beslut om understöd för stortävlingar och storevenemang inom motion och idrott. Understöd beviljades för 35 stortävlingar och andra idrottsevenemang som kommer att ordnas i år och nästa år. Understöden uppgår till sammanlagt två miljoner euro.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering ska Finland ytterligare stärka sin roll som internationell arrangör av motions- och idrottsevenemang.

Understödets syfte är att skapa förutsättningar för att ansöka om att ordna stora idrottstävlingar i Finland och att stödja stortävlingar samt andra betydande evenemang som har att göra med idrottskultur och som ordnas i Finland åren 2024–2026. I första hand beviljas understöd för kostnader för beredning av VM- eller EM-tävlingar i olika grenar.

Undervisnings- och kulturministeriet har under de senaste åren beviljat ekonomiskt stöd för ansökan om att ordna samt för beredningen och genomförandet av stora motions- och idrottsevenemang. På detta sätt har man velat säkerställa att evenemangen blir framgångsrika och att planeringen av deras genomförande kan ske fullt ut.

Under 2025–2027 kommer det i Finland att ordnas åtminstone två större Europa- och världsmästerskap per år, vilket kommer att ha en stor betydelse för den regionala ekonomin och verksamheten.

Kunnandet kring internationella evenemang utvecklas i nätverk

Undervisnings- och kulturministeriet och ett nätverk av städer som ordnar motions- och idrottsevenemang har redan i flera års tid samarbetat på riksnivå och lyft fram finländsk evenemangskompetens på den internationella arenan. Ministeriet har understött verksamheten i nätverket Sport Event Management Finland, som grundats av fem stora evenemangsstäder.

– Vårt mål är att stödja detta samarbetsnätverk så att dess verksamhet kan etableras och utvidgas till att omfatta alla de viktigaste evenemangsstäderna och deras arrangörer. På detta sätt utvecklas både den nationella och nordiska samordningen och kompetensen när det gäller att ansöka om att ordna stora idrottsevenemang och arrangemangen kring dem samt att utvärdera och fastställa effekterna av evenemangen, säger minister Sandra Bergqvist.

– Målet är att med hjälp av samarbetet höja Finlands profil och attraktionskraft som en ledande nordisk arrangör av evenemang inom idrott, motion och välmående och som expert på olika delområden i anslutning till dessa, fortsätter Bergqvist.

Genom samarbetet tar man också fram metoder för att mäta effekterna av evenemang för arrangörer, evenemangsstäder, ministerier och andra berörda grupper.

Beviljade understöd

Mer information: Hannu Tolonen, specialsakkunnig, tfn 0295 330 314