Hoppa till innehåll

Stora motions- och idrottsevenemang

Avustus

Understödets syfte är att skapa förutsättningar för att ansöka om att ordna stora idrottstävlingar i Finland och att stöda stora tävlingar samt andra betydande evenemang som har att göra med idrottskultur och som ordnas i Finland åren 2022–2025.

Understöd beviljas endast organisationer med rättshandlingsförmåga. Det beviljas inte till privatpersoner.

Stöd kan beviljas förutsatt att riksdagen anvisar nödvändiga anslag för detta ändamål i budgeten för 2022.

Understödet ska i första hand sökas via e-tjänsten. Det går också att ansöka om understöd på pappersblankett. En ansökan som gjorts på pappersblankett ska undertecknas av sökanden.

Ansökningstiden börjar 29.10.2021 och slutar 7.12.2021 kl. 16.15.

Avsikten är att fatta besluten i februari 2022. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet.

Ansökan avslås om den lämnas in efter utsatt tid.
Ansvaret för att ansökan kommer fram ligger hos avsändaren.

På understödet tillämpas följande lagstiftning:

  • Idrottslagen (390/2015)
  • Statsunderstödslagen (688/2001)

Ytterligare information

Specialsakkunnig Hannu Tolonen
tfn 0295 330314 
[email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.