Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för att stödja stortävlingar och storevenemang inom idrott och motion 2023–2025

Avustus

Understödets syfte är att skapa förutsättningar för att ansöka om att ordna stora idrottstävlingar i Finland och att stöda stora tävlingar samt andra betydande evenemang som har att göra med idrottskultur och som ordnas i Finland åren 2023–2025.

Understöd beviljas endast organisationer med rättshandlingsförmåga. Det beviljas inte privatpersoner.

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd om riksdagen riktar tillräckliga anslag i statens budget för 2023.

Understödet ska i första hand sökas via e-tjänsten. Det går också att ansöka om understöd på pappersblankett. En ansökan som gjorts på pappersblankett ska undertecknas av sökanden.

Ansökningstiden börjar den 15 september 2022 och slutar den 15 november 2022 kl. 16.15.

Avsikten är att besluten ska fattas i januari 2023. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

Ansökan avslås om den lämnas in efter utsatt tid.
Avsändaren ansvarar själv för att ansökan kommer fram.

På understödet tillämpas följande lagstiftning:

Ytterligare information

Specialsakkunnig Hannu Tolonen
tfn 0295 330314 
[email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.