Hoppa till innehåll

Understöd beviljade för digitalt kulturarv och de allmänna bibliotekens gemensamma tjänster

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2021 12.50
Nyhet
Kuva Finnasta, jossa kyläkauppa toivottaa asiakkaat jouluostoksille. Kuva: Kansatieteen kuvakokoelma, Museovirasto. Kuvan lähde https://www.finna.fi/Record/museovirasto.A07156ECA8DA7C471381BF57A7F8CFEE
Bild från Finna, bybutiken välkomnar kunderna till juluppköp. Bild: Etnologiska bildsamlingen, Museiverket.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat sammanlagt 3 163 790 euro i understöd för museernas digitaliseringsprojekt, tjänster inom det digitala kulturarvet och för de allmänna bibliotekens gemensamma tjänster.

Nationalbiblioteket beviljades 590 000 euro för produktion och utveckling av Finna-tjänsten och IT-centret för vetenskap CSC beviljades 246 760 euro för den tekniska infrastrukturen och stödtjänsterna i Finna-tjänsten. IT-centret för vetenskap CSC beviljades 651 000 euro för att producera och utveckla tjänsten för långsiktigt digitalt bevarande av kulturarvet (LDB) och LDB-lösningen.

Finna-tjänsten och LDB-tjänsten är tjänster inom det digitala kulturarvet för kulturarvsorganisationer som produceras av Nationalbiblioteket och IT-centret för vetenskap CSC. Finna-tjänsten gör arkivens, bibliotekens och museernas digitala material allmänt tillgängligt. I slutet av 2021 erbjuder 420 organisationer sitt material i Finna. 

Antalet material som kan sökas via tjänsten uppgår till 17,5 miljoner, antalet material som finns tillgängligt på nätet är 2,5 miljoner och antalet webbesök i alla Finna-tjänster är uppskattningsvis 44 miljoner och i den riksomfattande Finna.fi-tjänsten 3,9 miljoner. Målet med LDB-tjänsten är att bevara det digitala materialet så att det är begripligt och användbart för kommande generationer.
För digitaliseringsprojekt vid museerna beviljades 19 sökande totalt 560 030 euro. Med understöden digitaliserar man på ett omfattande sätt de finska museernas samlingar, från arkeologiska fynd till samtida fotografier, och gör dem tillgängliga för alla via Finna- och Europeana-tjänsterna. 

Det inlämnades 73 ansökningar som gällde digitaliseringsprojekt vid museer och den ansökta summan uppgick till 2 685 971 euro. Det största understödet, 97 000 euro, beviljades Museiverket för utveckling av en gemensam kvalitetsanvisning för digitaliseringen för museisektorn.

- Museerna har verkligen aktivt gjort sitt material tillgängligt för alla på webben, vilket har visat sig vara en nödvändig verksamhetsform under pandemin. Museerna har ett rikt innehåll som intresserar människor. Särskilt fint är det att den gemensamma Finna-tjänsten för kulturarvsmaterial utvecklas kontinuerligt och att den ständigt får nya användare. Det är viktigt att säkerställa att denna samhälleligt värdefulla informationsresurs bevaras långt in i framtiden, säger forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen.

Nationalbiblioteket beviljades 908 000 euro för de allmänna bibliotekens tjänster samt för produktion och utveckling av FinELib- och Finna-tjänsterna. 

Nationalbiblioteket beviljades dessutom 208 000 euro för produktion och utveckling av Melinda-tjänsterna för de allmänna biblioteken. 

Mer information: kulturrådet Tapani Sainio, UKM, tfn 02953 30336

Antti Kurvinen Bibliotek Kultur