Hoppa till innehåll

UKM stöder projekt som ger barn och unga nya kulturupplevelser

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.5.2021 8.47 | Publicerad på svenska 21.5.2021 kl. 15.40
Pressmeddelande
Maalauksia ja veistoksia Ateneumissa.

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko har beviljat 1,8 miljoner euro till kulturprojekt som ger barn och unga fler konst- och kulturupplevelser i år och nästa år. Stöd beviljades totalt 45 projekt. De största understöden beviljades till Nationalgalleriets riksomfattande projekt för virtuella besök i Ateneum för elever i årskurs 5–6, Koncertcentralens Live, som ordnar cirkus-, dans- och teaterföreställningar i skolor samt Finlands barnkulturcentrums förbunds projekt, som stöder kommunerna i utarbetandet av kulturfostringsplaner.

Syftet med undervisnings- och kulturministeriets understöd är att avhjälpa det underskott i möjligheterna att delta i kultur som uppstått under coronakrisen. Sammanlagt inkom rekordantalet 208 ansökningar. Av dessa fick 45 projekt understöd, och i och med dem får så många som 98 000 barn och unga kulturupplevelser.

– Dessa projekt ger barn och unga efterlängtade gemensamma aktiviteter och upplevelser tillsammans med yrkespersoner inom konst och kultur och genom föreställningar. Det stora antalet ansökningar visade att aktörerna inom konst och kultur har mycket vilja och idéer för att arbeta med barn och unga just nu. Det finns många nya initiativ i de projekt som stöds, berättar minister Annika Saarikko.

I Nationalgalleriets projekt bjuds elever i årskurs 5-6 att bekanta sig med Ateneums konstskatter virtuellt under ledning av en guide. I projektet skapas en ny modell för virtuella besök för museer och konstinstitutioner. I genomförandet deltar 400 skolklasser och deras lärare, 20 sakkunniga inom publikarbete och konstguidning vid Ateneum samt 300 representanter för kulturorganisationer. Projektet genomförs på finska och svenska och omfattar hela landet samt Finlandsskolorna utomlands.

I Konsertcentralens projekt Live ordnas cirkus-, dans- och teaterföreställningar i skolorna. I vanliga fall har man endast ordnat konserter för eleverna i skolorna. Den nya turnémodellen för scenkonst konst bygger på ett samarbete mellan Konsertcentralen och informationscentralerna för teater, dans och cirkus. Föreställningarna fokuserar på områden där kulturutbudet är litet.

Säkylä kommuns Kulttuuriposit+ är ett exempel på ett utmärkt projekt som ordnas av en kommun. I projektet har man planerat en evenemangshelhet som omfattar konstupplevelser och aktiviteter inom dans, fotografering, film och musik för 500 unga.

Bland de projekt som stöds finns också vårt lands första Nytt europeiskt Bauhaus-projekt för barn och unga, som genomförs av Arkki International Oy. I projektet FutuVision 2030 visionerar barn och unga den byggda miljöns framtid.

Vid bedömningen av projekten fästes uppmärksamhet vid antalet barn och unga, sätten att samarbeta, grunderna för projektets nödvändighet, resultatens användbarhet, innovativitet och lokala särdrag.

Understöden för konst- och kulturprojekt för barn

Mer information: Iina Berden, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330 069

Annika Saarikko Kultur